olen 25-vuotias parisuhteessa elävä työssäkäyvä nainen. meillä on oma asunto, ja siskoni asuu minun luonani. vanhemani ovat hänen huoltajiaan, mutta minä kannan täydellisen taloudellisen vastuun siskostani ja tällä hetkellä vanhempiani ei tunnu kliinnostavan suorittaa edes heille kuuluvia velvoitteita. esimerkiksi siskoni tarvitsisi passin jotta pääsee koulun risteilylle, mutta vanhempamme eivät ole kiinnostuneita hoitamaan asiaa siskoni kanssa poliisislaitoksella. siskoni täyttää 17 vuotta muutaman viikon päästä. kysymys on siis se, että voinko saada joko yksinhuoltajuutta siskooni, tai siten että olisin vanhempieni rinnalla huoltaja? voivatko vanhempamme jotenkin "luovuttaa" huoltajuutta minulle (joka tuskin toteutuu, molemmat alkoholisteja), vai pitääkö minun hoitaa asia eteenpäin..?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Asiaa ei voi ratkaista pelkästään sopimalla vanhempien kanssa huoltajuuden siirtämisestä, sillä ainoastaan tuomioistuimella on toimivalta määrätä siitä, että huolto uskotaan vanhempien ohella (oheishuoltajuus) tai sijasta (sijaishuoltajuus) yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa.
Asia tulee panna vireille hakemuksella, jonka voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Hakemus tulee lähettää siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos vanhempanne eivät ole halukkaita panemaan asiaa vireille, jää vaihtoehdoksi sosiaalilautakunnan lähettämä hakemus. Riippuen siitä, mikä elin lapsen asuinkunnassa hoitaa sosiaalihuoltoon kuuluvia tehtäviä, tulee lastensuojeluilmoitus tehdä tällaiselle elimelle. Yleensä ilmoitus tehdään sosiaalitoimistoon.
Silloin kun huoltajina on toinen tai molemmat vanhemmista, oheishuoltajuuden saaminen ei edellytä lapsen kannalta erittäin painavaa syytä, mutta sijaishuoltajuuden saaminen edellyttää. Sijaishuoltajan määrääminen voi tulla kysymykseen silloin, kun varsinainen huoltaja on estynyt huolehtimasta velvollisuuksistaan huoltajana esimerkiksi sen vuoksi, että hän on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on tuomioistuimessa ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos tätä on pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena. Koska kysymyksessä on lähellä täysi-ikäisyyttä oleva lapsi, lienee hänen omalla mielipiteellään huomattava painoarvo asiassa.
Tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »