Testamentin tekijä nimesi saajiksi siskot ja veljet. Testamentin tekohetkellä (v. 2002) oli vain elossa yksi sisko ja yksi veli. Voiko kuolleelle testamenta, tulevatko heidän perilliset sijaan, vai olisiko pitänyt testamentissa erikseen mainita elossa olevat perilliset.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Testamentti muun henkilön kuin testamentin tekijän kuolinhetkellä elävän taikka sitä ennen siitetyn ja sittemmin elävänä syntyvän hyväksi on tehoton. Jos testamentissa määrättiin, että koko omaisuus tulee jakaa ainoastaan sisarusten kesken eli kyseessä on yleistestamentti, jolla ohitetaan lakimääräinen perimysjärjestys, niin ainoastaan kuolinhetkellä elossa olevat sisarukset voivat saada testamentin hyväkseen, eivätkä kuolleiden sisarusten jälkeläiset voi tulla sijaan.

Tilanne on toinen, mikäli kyseessä on erityistestamentti eli siskoille ja veljille on määrätty ainoastaan tietty testamentissa määritelty omaisuuserä, esim. auto. Tällöinkin vain perittävän kuolinhetkellä elossa olevat voivat saada testamentin hyväkseen, mutta omaisuus, josta ei ole määrätty testamentissa, jaetaan perintökaaren mukaan.

Jo testamentin tekohetkellä kuolleen hyväksi ei siis voi tehdä testamenttia, eivätkä tämän kuolleen perilliset voi tulla myöskään tämän sijaan. Sen sijaan jos testamentin tekohetkellä tällainen sisarus olisi ollut elossa, olisi hänen jälkeläisillään sijaantulo-oikeus, mikäli näillä olisi perintökaaren mukaan ollut oikeus periä testamentin tekijä. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi, jos testamentti olisi tehty testamentin tekohetkellä elossa olevan mutta sittemmin kuolleen sisaruksen hyväksi eikä testamentin tekijällä olisi ollut rintaperillisiä tai näiden jälkeläisiä eikä elossa olevia vanhempia tai aviopuolisoa. Koska näin ei kuitenkaan ole, lienee oletettava, ettei testamentin tekijän tarkoituksena ole ollut antaa testamenttia tekohetkellä kuolleiden sisarusten jälkeläisten hyväksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »