Matti ja Maija ovat olleet avoliitossa vuodesta -84. Avioliitoon he menivät vuonna -06. He ovat olleet asumuserossa vuodesta -10. He hakevat avioeroa vuonna -15. Heillä ei ole avioehtosopimusta. He omistavat puoliksi talon jonka he ostivat vuonna -91. Lainoja on ollut 75730€ ja korkoja 30078€ jotka Matti on maksanut itse kaikki. Matti on myös tehnyt kaikki remontti ja laajennustyöt itse. Vuodesta -91 vuoteen -09 Matin nettotulot ovat olleet keskimäärin 1822€ ja Maijan 913€. Matilla on aikomus jäädä asumaan asunnossa. Mutta on ollut työttömänä ja sairaus ja kuntoutustuella vuodesta -12. Ja Maijalla on vakituinen työ.
Kysymys mikä olisi suurinpiirteinen oikeudenmukainen ositus tässä tapauksessa kun Matti on panostanut rahallisesti ja työllisesti yli tuplasti enemmän kuin Maja.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Omaisuuden osituksessa noudatettava lähtökohta on, että kaikki omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, minkä johdosta puolisolla on oikeus saada puolet puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Tapauksessa omaisuus jaettaisiin siis puoliksi Matin ja Maijan kesken, koska he eivät ole sulkeneet avio-oikeutta pois avioehtosopimuksella.

Omaisuuden jakaminen tasan on kuitenkin vain pääsääntö, josta voidaan poiketa. Tapauksessanne saattaisi olla mahdollista turvautua osituksen sovitteluun. Osituksen sovitteleminen on mahdollista, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai jos toinen puoliso saisi säännönmukaisen osituksen nojalla perusteetonta taloudellista etua.

Osituksen sovittelua harkittaessa otetaan huomioon muun muassa puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Matti on maksanut yksin yhteisesti hankitun asunnon lainat ja niistä kertyneen koron. Matti on myös vastannut talon remontoinnista ja laajennustöistä yksin. Vaikuttaa siltä, että Matti on panostanut yhteiseen talouteen rahallisesti enemmän kuin Maija.

Pelkästään näiden tietojen valossa on kuitenkin vaikea sanoa, mikä on tapauksessanne oikeudenmukainen ositus. Jos osituksen toimittaminen ei onnistu puolisoiden keskinäisin neuvotteluin, voitte turvautua pesänjakajan apuun. Pesänjakaja ratkaisee tällöin kysymyksen osituksen sovittelusta ja siitä, mikä on oikeudenmukainen ositus tapauksessanne.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »