Hei ... testamentilla on määrätty, etttä yksi (A) saa lakiosan, joka voidaan maksaa rahana ja kaksi muuta (B jas C) jakavat loput puoliksi. Pesään laskettavasta kokonaisuudesta (yhteensä 300000 ) on kesämökki (arvo 150000) lahjoitettu aiemmin C:lle. Rahana jaettavaa on siis jäljellä 150000.
Lakiosa A:lle on 50000 ja B ja C saavat siis 125000 kumpikin.
Kysymys; Maksetaanko aina ensiksi lakiosa A:lle. Jos näin on niin jääkö 100000 B:lle ja C saa pitää kesämökin 150000. Vai voidaanko C velvoittaa tasaamaan B:lle 25000 tavalla tai toisella.
Kysymys; Hoidetaanko ja maksetaanko lakiosa aina ennen muita jakoja.
Kiitos etukäteen

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Olennaista kysymyksesi osalta olisi tietää, että ovatko A, B ja C kaikki rintaperillisiä. Koska A:lle on määrätty lakiosa, on A ilmeisesti ainakin rintaperillinen. Rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voi testamentilla loukata. Kaikkien lakiosaan oikeutettujen osuudet katetaan siten aina ensin pesän varoista.

Kun pesästä jaettavissa on 150 000 euroa ja siitä A saa lakiosansa 50 000 euroa, on jaettavaa sen jälkeen 100 000 euroa. Mikäli C on rintaperillinen, voidaan tämän etukäteen saama kesämökki ottaa huomioon ennakkoperintönä. C on saanut silloin ennakkoperintönä enemmän kuin mitä tälle muuten olisi perinnönjaossa tullut (300 000 / 3 = 100 000 euroa). C voi silti testamentin nojalla periä vielä lisää, kunhan se ei loukkaa muiden perillisten oikeutta lakiosaan. Mikäli myös B on rintaperillinen, on tällä myös oikeus 50 000 euron lakiosaan. Kun jaettavissa oleva 100 000 euroa jaetaan B:n ja C:n kesken, kattaa 100 000 / 2 = 50 000 euroa B:n lakiosan ja C voi saada aikaisemmin saamansa kesämökin lisäksi 50 000 euroa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kysymyksestäsi ei käy ihan selvästi ilmi, ovatko kaikki perinnönsaajat rintaperillisiä. Vastaan kysymykseesi, sillä olettamuksella, että A, B ja C ovat perinnönjättäjän rintaperilliset.

A on joka tapauksessa oikeutettu saamaan lakiosaansa, vaikka se tässä tapauksessa siirtyy hänelle testamenttiosuutena. Testamentinhan mukaan lakiosa, eli 50 000 euroa, on menevä A:lle ja loput jäämistön varoista B:lle ja C:lle. Tällöin lakiosa maksetaan ensin ja loput jäämistön varoista on jaettava B:n ja C:n kesken puoliksi. C:n ennakkoperintö on vähennettävä hänen perintöosasta. Tässä tapauksessa ennakkoperintö on arvoltaan niin suuri, että sitä ei voida vähentää kokonaan.

Pääsääntöisesti ennakkoperinnön saanut ei ole velvollinen luovuttamaan saamaansa omaisuutta takaisin kuolinpesään. Toisaalta, mikäli kesämökki on annettu A:n vanhempien avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta ja nyt ensimmäinen puoliso on kuollut, voidaan loppuosa vähentää toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä hänen kuoltuaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »