Hei ... testamentilla on määrätty, etttä yksi (A) saa lakiosan, joka voidaan maksaa rahana ja kaksi muuta (B jas C) jakavat loput puoliksi. Pesään laskettavasta kokonaisuudesta (yhteensä 300000 ) on kesämökki (arvo 150000) lahjoitettu aiemmin C:lle. Rahana jaettavaa on siis jäljellä 150000.
Lakiosa A:lle on 50000 ja B ja C saavat siis 125000 kumpikin.
Kysymys; Maksetaanko aina ensiksi lakiosa A:lle. Jos näin on niin jääkö 100000 B:lle ja C saa pitää kesämökin 150000. Vai voidaanko C velvoittaa tasaamaan B:lle 25000 tavalla tai toisella.
Kysymys; Hoidetaanko ja maksetaanko lakiosa aina ennen muita jakoja.
Kiitos etukäteen

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Olennaista kysymyksesi osalta olisi tietää, että ovatko A, B ja C kaikki rintaperillisiä. Koska A:lle on määrätty lakiosa, on A ilmeisesti ainakin rintaperillinen. Rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voi testamentilla loukata. Kaikkien lakiosaan oikeutettujen osuudet katetaan siten aina ensin pesän varoista.

Kun pesästä jaettavissa on 150 000 euroa ja siitä A saa lakiosansa 50 000 euroa, on jaettavaa sen jälkeen 100 000 euroa. Mikäli C on rintaperillinen, voidaan tämän etukäteen saama kesämökki ottaa huomioon ennakkoperintönä. C on saanut silloin ennakkoperintönä enemmän kuin mitä tälle muuten olisi perinnönjaossa tullut (300 000 / 3 = 100 000 euroa). C voi silti testamentin nojalla periä vielä lisää, kunhan se ei loukkaa muiden perillisten oikeutta lakiosaan. Mikäli myös B on rintaperillinen, on tällä myös oikeus 50 000 euron lakiosaan. Kun jaettavissa oleva 100 000 euroa jaetaan B:n ja C:n kesken, kattaa 100 000 / 2 = 50 000 euroa B:n lakiosan ja C voi saada aikaisemmin saamansa kesämökin lisäksi 50 000 euroa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset