Miten omaisuuden jako tulee suorittaa joe emme ole naimisissa?
Olemme rakentaneet talon joka on meidän molempien nimissä. Melkein koko suhteen aikana nainen on ollut työtön/työkyvyttömyys eläkkellä/opiskelia joten kaikki lyhennykset/rakennuskusstannukset ovat maksettu miehen palkasta. Miehellä on mahdollisuus ottaa koko laina/talo omiin nimiin. Naisella ei ole mahdollisuutta tähän.
Meillä on myös muutama auto jotka ovat miehen nimissä.
Lapsia ei ole.
Voiko nainen pakottamaan myymään talon? Miten suhtauta siihen kun mies on maksanut kaikki kustannukset vuosien varrella?

1 vastaus


Minilex

50 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Omaisuuden jakoon vaikuttaa se, pidetäänkö suhdetta avoliittona vai ei. Mikäli olette asuneet yhteistaloudessa vähintään viiden vuoden ajan ennen eroa, suhdettanne pidetään lain mukaan avoliittona ja siihen sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tämän lain säännöksistä voidaan tosin monilta osin sopia toisinkin. Jos ette ole asuneet yhteistaloudessa vaadittua aikaa, kyse ei ole avoliitosta ja tällöin omistussuhteita arvioidaan tavanomaisten säännösten mukaan.

Joka tapauksessa pääsääntönä kummassakin tapauksessa on, että kumpikin osapuoli saa eron jälkeen pitää oman omaisuutensa. Omistusoikeus ratkaistaan omaisuudesta riippuen sen mukaan, kuka on rahoittanut sen hankinnan tai kenen nimiin se on hankittu. Jos kyse on avoliitosta eikä pystytä osoittamaan kummalle omaisuus kuuluu, sitä pidetään yhteisenä. Tätä yhteisomistusolettamaa ei ole avoliiton ulkopuolisessa tapauksessa. Yhteisesti omistettujen esineiden yhteisomistus on aina purettava, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii. Tämä pätee niin avoliitossa kuin sen ulkopuolellakin.

Omaisuuden kuten talojen ja autojen osalta vahvana pääsääntönä on se, että omaisuus kuuluu sille jonka nimiin se on otettu. Autot kuuluvat siis yksin miehelle, ja talo kuuluu puoliksi kummallekin. Nainen voi siis vaatia yhteisomistuksen purkua ja omaa osuuttaan itselleen, mutta talon myynti ei ole ainoa keino. Mies voi myös ostaa naisen osuuden ja siten ottaa talon kokonaan omiin nimiinsä.

Jos kyseessä on avoliitto, on huomattava myös mahdollisuus vaatia hyvitystä toiselta osapuolelta. Hyvitystä voi vaatia, mikäli osapuoli on antanut panoksensa yhteistalouden hyväksi siten, että omaisuuden jako omistussuhteiden mukaan antaisi toiselle osapuolelle perusteetonta etua. Se, että mies on rahoittanut talon hankinnan yksin mutta nainen saa silti puolet sen omistusoikeudesta, vaikuttaisi juuri tällaiselta kohtuuttomalta edulta. Miehellä voi siis olla mahdollisuus vaatia naiselta hyvitystä talon yksipuolisen rahoittamisen johdosta. Jos nainen on vähävarainen, hyvitys voidaan mahdollisesti toteuttaa niin, että mies saa ostaa naisen osuuden talosta tavanomaista matalammalla hinnalla. Kannattaa ehdottomasti muistaa, että tällaista hyvitystä ei voi vaatia avoliiton ulkopuolisessa tapauksessa.

Jos omaisuuden erottelussa ja hyvityksen suorittamisessa ilmenee ristiriitoja, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen ja pyrkiä pääsemään sopuratkaisuun hänen avullaan. Omaisuuden erottelu ja yhteisomistuksen purku voidaan tarvittaessa suorittaa tuomioistuimessakin, mutta tällaiseen prosessiin kannattaa ryhtyä vasta viimeisenä keinona sen pitkäkestoisuuden ja kalleuden vuoksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »