Eli, onko kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia metsänmyyntirahoja jaettavaksi tasapuolisesti kaikkien osakkaiden kesken, vaikka yksi osakas on holhouksen alla. Ihmetyttää tilanne jossa näin ollaan sovittu, mutta kuulemma virkaholhooja jumettaa asian etenemistä ja aikaa on mennyt jo 5kk. varojen tulosta kuolinpesän tilille. Ja voiko kuka tahansa osakas vaatia pankista tiliotteita kuolinpesän tilintapahtumista?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Pesän osakkaat voivat toimittaa sopimusjaon, vaikka joku pesän osakkaista on vajaavaltainen tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja. Pätevä jako edellyttää kuitenkin, että sopimukselle saadaan holhousviranomaisen eli maistraatin suostumus. Luvanantajan on ilmaistava käsityksensä siitä, onko jako vajaavaltaisen edun mukainen. Edunvalvojalla ei ole valtaa tehdä holhousviranomaisen luvatta sopimusta perinnönjaosta, joka toimitetaan ilman pesänjakajaa. Jos sopimusjaolle ei ole haettu tarvittavaa maistraatin hyväksyntää, jako ei ole vajaavaltaista sitova. Jos holhousviranomainen hylkää jakoehdotuksen, osakkaat voivat muuttaa ehdotustaan tai vaihtoehtoisesti hakea pesänjakajan määräämistä. Kun pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, jakajan on valvottava jakoprosessissa vajaavaltaisen etua. Sen sijaan pesänjakajan ei tarvitse esittää jakoehdotusta holhousviranomaiselle.

Kuolinpesän osakas on oikeutettu yksinään, ilman muilta osakkailta saatua valtakirjaa, saamaan perunkirjoitusta varten saldotodistukset vainajan varallisuudesta, lainoista ja vastuista kuolinpäivänä sekä saamaan muutenkin tietoja vainajan pankkiasioista kuolinpäivältä ja siitä eteenpäin. Tiedot saadakseen osakkaan täytyy osoittaa osakasasemansa luotettavasti esimerkiksi virkatodistuksella. Sen sijaan pankki voi antaa tietoa vainajan pankkiasioinnista kuolemaa edeltävältä ajalta vain, jos kaikki kuolinpesän osakkaat pyytävät näitä tietoja yhteisesti. Osakkaat voivat kuitenkin tällöin valtuuttaa yhden osakkaista edustamaan kuolinpesää.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »