Veljeni sai äidiltä testamentin kautta puolet meidän mökistä perinnöksi - äiti kuoli 2013 - . Lakiosa-perijoitä on yht. 13.
Koska tähän asti emme ole saaneet yksimielistä ratkaisua, onko mahdollista pyytää omaa lakiosaa rahana enennkuin kaikki ovat yksimielisiä jakamisesta ja ennenkuin yksi sisaruksista ottaa laillisen pesän selvittäjän, josta tietiysti tulee hyvin paljon kuluja.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi.

Kuolinpesän osakkaat voivat keskenään sopia varojen jakamisesta haluamallaan tavalla. Tätä kutustaan sopimusjaoksi. Perinnönjakoa ei kuitenkaan voi suorittaa ennen kuin kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yksimielisiä omaisuuden jakamisesta. Eli mitään varoja ei saa jakaa kuolinpesän osakkaille, ei edes lakiosat, jos joku osakas vastustaa sitä.

Mikäli pesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesän asioiden hoitamisesta ja perinnönjaosta, on kuolinpesään haettava pesänselvittäjä ja pesänjakaja. Sama henkilö voi toimia sekä pesänselvittäjänä että pesänjakajana.

Pesänselvittäjän on ensisijaisesti pyrittävä saamaan sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta pesän osakkaiden kesken. Perinnönjakoa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen. Kielto koskee ainoastaan pesän varojen reaalista jakamista. Kielto ei siten koske laskennallisten osuuksien, kuten lakiosien, määrittämistä. Lakiosavaatimus on tehtävä kuudessa kuukaudessa testamentin lakimääräisestä tiedoksisaannista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »