Saanko missä suhteessa määrätä testamentissani ehtoja saajana olevien henkilökohtaiseen elämään liittyvälle käyttäytymiselle ja valinnoille jaon perusteina?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

testamentin laatija voi liittää testamenttiin tiettyjä ehtoja, jotka on otettava huomioon kun testamenttia toteutetaan. Aivan minkälaisia tahansa ehtoja ei kuitenkaan sallita. Usein juuri testamentin saajan henkilökohtaiseen elämään liittyvät ehdot ovat kiellettyjä.

Kiellettyinä ehtoina pidetään lähtökohtaisesti sellaisia ehtoja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia.
Hyvän tavan vastaisina voidaan pitää ehtoja, jotka rajoittavat kohtuuttomasti testamentin saajan normaalia toimintaa. Samoin ehdot, joilla testamentin saaja velvoitetaan hyvän tavan vastaiseen (esim. epäsiveelliseen) käyttäytymiseen ovat kiellettyjä.
Ehkä yleisin esimerkki kielletystä hyvän tavan vastaisesta ehdosta on sellainen ehto, jonka mukaan testamentin saaja menettää oikeutensa testamentissa mainittuun omaisuuteen, mikäli hän solmii avioliiton tietyn henkilön kanssa tai vaihtoehtoisesti, jos tämä ei solmi avioliittoa tietyn henkilön kanssa. Näistä tilanteista löytyy myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä.
Kiellettyinä hyvän tavan vastaisina ehtoina pidetään lisäksi sellaisia ehtoja, joilla pyritään vaikuttamaan testamentin saajan vapauspiiriin kuuluviin henkilökohtaisiin valintoihin, esim. perheen perustamiseen. Samoin ehdot, jotka rajoittavat testamentin saajan oikeutta hakea avioeroa tai velvoittavat testamentin saajaa pysymään jonkin uskontokunnan tai puolueen jäsenenä ovat hyvän tavan vastaisia ja näin kiellettyjä. Nämähän rajoittaisivat merkittävästi henkilön valinnan vapautta häntä itseään koskevissa asioissa.

Myös sellaisia ehtoja, jotka on mahdoton täyttää tai jotka ovat testamentin saajan kannalta kohtuuttomia pidetään kiellettyinä. Tällöin testamenttiin on siis kirjattu ehto, jonka mukaan testamentin saajan tulisi omaisuuden tai oikeuden saadakseen tehdä jotain sellaista, mikä on käytännössä mahdotonta. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että esimerkiksi ehto, jossa testamentin saajaa velvoitetaan suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto omaisuuden tai oikeuden saadakseen ei ole mahdoton. Tällaisen ehdon voi siis periaatteessa ottaa testamenttiin ja sitä on myös noudatettava. On kuitenkin muistettava, että ehdon kohtuuttomuutta tai mahdottomuutta tulkitaan aina testamentin saajan kautta. Toiselle mahdoton voikin olla toiselle mahdollinen.

Mikäli testamentissa kuitenkin on kielletty ehto, voi testamentin saaja nostaa asiaan liittyen kanteen. Testamentin saaja voi siis vaatia vahvistettavaksi, ettei tällainen kielletty ehto sido häntä. Mikäli ehto tällöin julistetaan mitättömäksi, on testamentin saajalla oikeus testamentissa hänelle määrättyyn omaisuuteen.

Mikäli mielessäsi on ehtoja, jotka haluaisit kirjata testamenttiisi, mutta et ole varma ovatko ne sallittuja, voit kysyä asiasta lakimiespuhelimesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »