Adoptiolaki 100 § 3 mom:sta HE 47/2011: .....Toisin sanoen myös ennen vuotta 1980 adoptoitu henkilö rinnastettaisiin näissä suhteissa täysin adoptiovanhempiensa biologiseen lapseen. Edellytyksenä on kuitenkin, että perittävä on kuollut uuden lain voimaantulon jälkeen. Jos perittävä on kuollut ennen adoptiolain voimaantuloa eikä adoptiota ollut 2 momentissa tarkoitetulla tavalla muunnettu lapseksiottamisesta annetun lain mukaiseksi, sovelletaan adoptiohetkellä voimassa ollutta lakia.

Tällaista sanoo hallituksen esitys adoptiolain 100 §:n taustaksi.

Te sanotte netissä Minilexissä: "Ottolapsen perintöoikeutta rajoittaa myös se, että ottolapsella ei ole perintöoikeutta ottovanhemman sukulaisen jälkeen".

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »