Kyse on 1991 laaditusta M:n ja V:n avioehtosopimuksesta, jonka todistajina ovat M:n yhtiökumppanit A ja B.
M on kertonut V:lle, että A ja B olivat vaatineet avioehtosopimuksen tekemistä jottei yhtiöön tulisi ulkopuolisia osakkeenomistajia mahdollisessa avioerotilanteessa. Yhtiön toimintakyvyn turvaaminen edellytti kaikkien kolmen osakkaan omistuksen olevan avio-oikeuden ulkopuolella.
OK 17 luku 43 §: esteellinen todistaja on mm. Se, joka itse on toimituksessa asianosainen, jonka oikeutta toimitus koskee, joka itse on oikeustoimen osallinen tai jonka hyväksi oikeustoimi tehdään.
HE 46/2014 s.142: 17 luku 43 pykälässä tarkoitettuja säännöksiä, joissa edellytetään esteetöntä todistajaa, ovat mm avioehtosopimukset.
Ovatko Aja B olleet esteellisiä todistajia ko avioehtosopimuksessa?

1 vastaus


1 vastausta

Kyseisestä määräyksestä yhtiön säilymisestä ositustilanteessa yhtiöosuuden alun perin omistaneella puolisolla oltaisiin voitu sopia myös osakassopimuksessa yhtiön omistajien kesken. Teidän tilanteessanne päädyitte kuitenkin avioehtoon, mikä lienee varmempi ja siten turvallisempi keino suojata yhtiöosuus.

Tapauksessanne kyseiset yhtiön osakkaat eivät olleet esteellisiä todistajia. Tämä johtuu siitä, että kyseessähän ei ole suoraan heidän oikeutensa. Heidän yhtiöosuutensa ei voi millään keinolla siirtyä pois heiltä tilanteessa, jossa heidän yhtiökumppaninsa yhtiöosuus siirtyy pois yhtiökumppanin hallinnasta tämän avioerosta johtuen. Esteellinen todistaja on siis avioehtosopimuksen tapauksessa ainoastaan sellainen todistaja, joka on sopimuksen osapuolen lähisukulainen, eli toisin sanoen sellainen henkilö, jolla olisi perimysoikeuden kautta mahdollista päästä käsiksi avioehtosopimuksen osapuolen omaisuuteen. Esteellisiä ovat siis esim lapset, vanhemmat ja sisarukset sekä ottolapset. A ja B eivät olleet siis esteellisiä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »