Kysyisin seuraavaa:

Olemme lapseton aviopari (molemmat 55-vuotiaita). Olemme ostaneet asunnon pääkaupungista n.7 vuotta sitten. Asuntovelka on molemmilla oma, puolet asunnon hinnasta. Olemme lyhentäneet sitä säännöllisesti. Asunto maksoi n. 160 000 e. Minulla (olen vaimo) on velkaa jäljellä n. 38 000. Olemme ajatelleet sitä, jos toinen joutuu sairauden/onnettomuuden vuoksi laitoshoitoon. Onko mahdollista tehdä kirjallinen ja laillinen hoitotestamentti niin, että toinen puolisosta on velvollinen myymään ko. tapauksessa asunnon ja hankkimaan hyvän hoitopaikan hoitoon joutuneen puolison osuudella saadusta myyntihinnasta? Tämä on yhteinen toiveemme, onko sellainen sopimus laillinen ja velvoittava. Meillä on kirjallinen, keskinäinen testamentti.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

sopimusvapauden perusteella ihmiset voivat tehdä vaikka millaisia sopimuksia (paitsi pakottavan lain tai hyvän tavan vastaisia). Voitte ilman muuta tehdä sitovan sopimuksen asunnon myyntivelvollisuudesta ja hoitopaikan hankinnasta ko. tilanteen varalta.

Termeistä täytyy tehdä pari huomautusta. Tuollaista sopimusta ei pidä nimittää testamentiksi, koska testamentti koskee kuoleman jälkeisiä järjestelyjä. Kyse ei ole myöskään hoitotahdosta (ns. hoitotestamentista), koska se velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia, ei yksityishenkilöä. Parempi nimitys on vaikkapa ”sopimus asunnon myyntivelvollisuudesta”. (Sinänsä nimityksellä ei ole isoa merkitystä, mutta turhaa epäselvyyttä ei kannata luoda.)

Tällaiseen sopimukseen voi liittyä vielä yksi ongelma. Jos kävisi niin ikävästi, että liitto päättyisi avioeroon, sopimus ei ehkä sitoisi sen jälkeen. Vaikka sopimukset on lähtökohtaisesti pidettävä, olennaiset olosuhteiden muutokset voivat johtaa poikkeukseen: tässä tapauksessa ero saattaisi olla sellainen muutos. Varmuuden vuoksi voi laatia erityisen sopimusehdon siitä, vaikuttaako ero sopimukseen.

Mutta sopimuksen perusidea on toimiva, ja sopimuksen voi ilman muuta pätevästi tehdä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »