Olen 60-vuotias, mieheni 71-v. Menimme naimisiin 7 vuotta sitten. Kummallakin meistä on lapsia edellisistä liitoista. Avioehto on. Haluaisin tietää, miten omaisuutemme jakautuu kuoltuamme, Ostimme kesämökin puoliksi ennen avioliittoa, avioliiton aikana olemme ostaneet kaksi asunto-osaketta, joissa tällä hetkellä vuokralaiset. Miten omaisuus jakautuu toisen meistä kuoltua? Entä, jos kuolemme yhtäaikaa esim. onnettomuudessa?

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Jos teillä on avio-oikeudet täysin poissulkeva avioehto, ei kuoltuanne suoriteta muuta kuin omaisuuksien erottelu. Jos siis toinen teistä kuolee, kummankin omaisuudet eroitellaan toisistaan ja tämän jälkeen kuolleen perilliset perivät hänen omaisuutensa. Jos kuolette yhtäaikaa, suoritetaan myös eroittelu ja perinnönjaot mutta vain perillisten toimesta.

Teidän kummankin edellisten liittojen lapset perivät omat vanhempansa. Jos päädytte tekemään testamentin, voitte määrätä tarkemmin, miten perintönne jaetaan.

Voitte sopia myöhemmin, miten tapahtuu esimerkiksi kesämökillenne koska omistatte sen puoliksi. Se voidaan esimerkiksi myydä tai toisen puoliskon omistus menee sitten ensin kuolleen perillisille.

Lisätietoja kannattaa kysyä tilanteeseenne perehtyneeltä lakimieheltä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Vielä lisään edelliseen vastaukseen. Jos siis teidän välillänne ei ole avioehtosopimusta, täytyy ennen perinnönjakoa suorittaa ositus. Tällöin osituksessa selvitetään varallisuussuhteenne ja toteutetaan avio-oikeus.

Osituksessa kummankin avio-oikeuden alainen omaisuutenne lasketaan yhteen ja niistä vähennetään velat. Näin enemmän omistava maksaa lopulta toiselle tasinkoa. Osituksessa pyritään tasaamaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden arvot. Omistamanne kesämökki ja asunto-osakkeet voidaan jakaa sopivalla tavalla tai ne voidaan ääritilanteessa jopa myydä ja niistä saadut varat jakaa keskenänne.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »