Onko testamentin saajalla enemmän sananvaltaa kuin rintaperillisellä kuolinpesän asioiden hoidossa?(tilanne, jossa rintaperillinen ohitettu testamentilla ja hänellä oikerus vain lakiosaan)

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Testamentin saajan asema kuolinpesässä riippuu siitä, onko kyseessä yleistestamentin saaja vai legaatinsaaja. Yleistestamentissa testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa tai määrätyn murto-osan siitä tietylle henkilölle. Sen sijaan erityistestamentissa eli legaatissa testamentin tekijä määrää joitakin tiettyjä esineitä, kuten irtaimistoa tai kiinteistöjä, tai määräsumman rahaa testamentin saajalle.

Yleisjälkisäädöksen saajasta tulee kuolinpesän osakas, joka muiden osakkaiden, esimerkiksi rintaperillisten, kanssa osallistuu kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon. Yleistestamentin saajan asema rinnastuu siis muiden perillisten asemaan ja hänellä on samanlaiset oikeudet kuin muillakin osakkailla. Kyse on yhteishallinnosta. Osakkailla on kuitenkin yhdessä mahdollisuus tehdä erityinen yhteishallintoa koskeva sopimus, jossa he voivat halutessaan sopia joustavammista menettelysäännöistä. Legaatinsaaja ei puolestaan ole testamentin tekijän kuolinpesän osakas eikä siten ole oikeutettu osallistumaan kuolinpesän hallintoon.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »