Vaimo jättää testamentilla hallintaoikeuden omaisuuteensa miehelle. Mies ilmoittaa käyttävänsä oikeuden muuten, mutta jättää ulkopuolelle käteisvaroja, jotta lapsensa saavat maksettua niillä veronsa. Leski on vähävaraisempi kuin vaimo ja tasingon lask. arvo on Y. Pesä haluaa siis jakaa pesän osittain (eli jakaa hallintaoikeuden ulkopuoliset käteistilit) ja jättää lopun pesän jakamatta.
Pitääkö miehelle maksaa tasinkoa ennen verojen maksua? Onko väliä, haluaako mies tasingon maksettavan? Voiko tasinkona antaa hallintaoikeuden muk. omaisuutta ja onko sillä veroseuraamuksia? Riittääkö osituksen toteuttamiseksi pelkkä kirjaus tasingon määrästä jakokirjaan vai pitääkö "rahan liikkua" eli omaisuuden siirtyä leskelle osituksen yhteydessä vai voiko käytännön toteutuksen jättää vielä tekemättä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi.

Tasinkoa ei tarvitse suorittaa leskelle ennen perintöverojen maksua. Eloon jäänyt puoliso saa itse päättää, ottaako tasingon vastaan vai ei. Perintöverotuksessa määrätään hallintaoikeusvähennys vain perinnönjättäjän laskennalliseen jäämistöosuuteen. Siten hallintaoikeusvähennys ei tosiasiallisesti ole kohdistunut tasinkoon. Tämän mukaisesti ei ole mitään estettä suorittaa tasingon sellaisella omaisuudella, johon kohdistuu hallintaoikeus. Tällöin aikaisemmin määrätty hallintaoikeus ikään kuin haihtuu, kun omistusoikeus siirtyy hallintaoikeuden saajalle.

Osituksessa määritetään oikeastaan vain kummankin puolisoiden avio-osa. Tasinkoa ei siten tarvitse reaalisesti maksaa leskelle, vaan se voidaan jättää esim. vainajan pankkitilille. Omistusoikeus tasinkoon on kuitenkin osituksen yhteydessä ”siirtynyt” leskelle. Perinnönjaon yhteydessä varat ovat kuitenkin jaettava reaalisesti, jotta kuolinpesä voidaan lopettaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »