Jos vainaja on aikoinaan tehnyt testamentin omaisuudesta, mutta omaisuutta ei kuollessa olekaan ( annettu lahjakirjalla toiselle lapsista + syytinki sitten vanhana ), vaan hieman velkaa, onko niin, että toinen lapsista ei voi saada lakiosaansa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Rintaperillisellä, mukaan lukien vainajan lapsella, on oikeus saada perinnönjaossa lakiosansa vaikka vainaja olisikin tehnyt testamentin. Lakiosa on puolet siitä omaisuudesta, jonka perillinen saisi normaalin lakimääräisen perimyksen nojalla.

Jos perillinen ei voi saada lakiosaansa sen vuoksi että vainaja on luovuttanut eläessään omaisuuttaan ennakkoperintönä tai suosivana lahjaetuna, kyseisen edun saaja on velvollinen maksamaan perilliselle sen mitä lakiosasta jää puuttumaan, jos perillinen hakee lakiosansa täydennystä tuomioistuimesta. Tällöin edunsaajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa enempää kuin mitä hän on ennakkoperintönä tai suosivana lahjaetuna saanut.

Jos kuolinpesällä on enemmän velkaa kuin varoja, kuolinpesä voidaan hakea konkurssiin pyytämällä asiasta tuomioistuimen päätös. Kuolinpesän velat maksetaan tällöin kuolinpesän varoilla, joita hankitaan peräyttämällä velkojien etuja loukkaavia oikeustoimia.

Jos vainajan tarkoituksena oli lahjan antamisella siirtää omaisuutta pois velkojiensa saatavilta ja hän oli ylivelkainen tai tämä toimen johdosta tuli ylivelkaiseksi, kyseinen lahjan anto voidaan todennäköisesti peräyttää. Tällöin lahjaomaisuus tai sen arvo palautetaan konkurssipesään, ja velat maksetaan ennen perinnönjakoa. Jos velkojen maksun jälkeen kuolinpesään jää omaisuutta, siitä jaetaan ensin lakiosat kummallekin lapselle ennen muuta perinnönjakoa.

Yksi vaihtoehto on siis lakiosan täydennysvaatimus tuomioistuimessa. Mutta koska kuolinpesällä on velkoja jotka on maksettava pois, toinen lapsista voi saada lakiosansa todennäköisimmin kuolinpesän konkurssiselvityksen jälkeen. Koska velkojen maksu menee perinnönjaon edelle, on mahdollista että lapset eivät kuitenkaan tällöinkään saa täyttä lakiosaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »