Lukiota käyvä lapseni täyttää 18 vuotta. Olen ymmärtänyt, että opiskelevan lapsen elatusta voi jatkaa jopa 21 vuoteen asti?
Eli kuinka kauan elatusta voi saada ja miten sitä voi hakea?
Ymmärtääkseni ainakin lukion loppuun asti?
Olen yksinhuoltaja ja hyvin pienituloinen, lapsen isä on suurituloinen, yksinhuoltajuus yms. on vahvistettu hovioikeudessa.
Keskustelupalstoilla sanottiin, että lapsi voi hakea elatustukea käräjäoikeudelta etävanhemmalta. Joutuuko lapseni silloin menemään käräjäoikeuden istuntoon? Välit isään ovat nykyään kunnossa, enkä toivo niiden kärsivän. Miten asia käytännössä hoidetaan? Oikeusaputoimiston kautta? Vai miten?
Kiittäen

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lapsen oikeus saada varsinaista elatusta vanhemmaltaan päättyy hänen täyttäessään 18 vuotta. Velvollisuutta elatusmaksujen maksamiseen ei tämän jälkeen lain mukaan enää ole.

Täysi-ikäinen on kuitenkin oikeutettu saamaan vanhemmiltaan avustusta koulutuksesta johtuviin kustannuksiin, jos se katsotaan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi. Avustukseen kuuluu koulukustannusten lisäksi myös koulutuksen aikaiset elatusmenot. Kohtuullisuusvaatimusta arvioidaan kokonaiskuvan perusteella; arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa lapsen taipumukset, koulutuksen kesto, kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet itse vastata kustannuksista.

Avustukselle ei ole laissa määrättyä yläikärajaa. Velvoite avustuksen maksamiseen väistynee ainakin, jos lapsi kykenee itse elättämään itsensä.

Avustuksen maksamisesta sovitaan yleensä vapaaehtoisesti osapuolten kesken, mikä voi olla helpoin vaihtoehto. Oikeuskäytännössä on kuitenkin ollut tapauksia, jossa täysi-ikäinen on vaatinut oikeusteitse koulutusavustusta toiselta vanhemmaltaan. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa merkitystä on ollut etenkin vanhemman tuloilla sekä koulutusasteella. Lisäksi on arvioitu tilanteen kohtuullisuutta ylipäätään. Pääsääntöisesti hyvin toimeentuleva vanhempi on määrätty maksamaan avustusta lapselle, jonka lukio-opinnot ovat olleet vielä kesken.

Jos yhteisymmärrystä avustuksen maksamisesta ei siis synny, avustusta voi vaatia kanteella. Oikeus vaatia avustusta on täysi-ikäisellä lapsella, eli kanteen nostaa lapsi itse. Kanne pannaan vireille toimittamalla haastehakemus käräjäoikeuteen. Pääsääntöisesti vaatimus tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vastaaja - tässä tapauksessa lapsen isä - asuu. Oikeusaputoimistosta on mahdollista saada oikeusapua osaksi tai kokonaan valtion varoin silloin, kun asianosaisella ei ole varaa tarvitsemaansa oikeudelliseen apuun.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »