Perittävä on määrännyt testamentilla hallintaoikeuden koko omaisuuteensa ulkopuoliselle henkilölle (ei edes avopuoliso) niin meneekö hallintaoikeus lakiosan edelle vai saavatko rintaperilliset perinnöstä lakiosansa ja voiko sen vaatia rahana? Mikäli hallintaoikeus menee lakiosan edelle niin voiko lakiosasta kieltäytyä ettei tarvitse maksaa perintöveroa jonkun vieraan ihmisen hyväksi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Tämä merkitsee, että lakiosan nojalla saatava osa jäämistöstä tulee saada täysin omistusoikeuksin. Sitä ei voi rasittaa kenenkään ulkopuolisen hallintaoikeus.
Tällainenkin testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. Testamentinsaajan täytyy siis maksaa lakiosaan oikeutetuille perillisille lakiosaa vastaava määrä rahana, jotta hänen testamenttinsa olisi tehokas.
Lakiosasta ei tarvitse erikseen kieltäytyä, koska sitä on lakiosaan oikeutetun aina erikseen vaadittava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon lakiosaa loukkaavasta testamentista. Lakiosaa koskeva vaatimus on ilmoitettava testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu perilliselle tiedoksi haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »