Olen eronnut 12 vuoden avoliiton jälkeen. Meillä on kaksi lasta syntynyt tuona aikana. Rakensimme omakotitalon exän omistamalle tontille. En saanut häntä muuttamaan omistusoikeutta tonttiin joten lopetin lainan maksamisen. Oli ilmeisen tyhmä päätös koska maksoin sen verran muita kulujamme. Kysymys kuuluukin onko minulla oikeutta saada erossa mitään. Nyt olen saanut kaksi hyllykköä, vaatteet, auton ja 3000 eur? Mies on perustanut yrityksen yhteisen elämämme aikana ja minä kävin töissä kun en ollut äitiyslomalla. Hoidin kodin, lapset ja oman työni koska exmiehen työ vei hänen koko aikansa

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (=avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliittonne vastaa siis lain määrittelyä avoliitosta ja liittoonne sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta.

Avoliiton päättyessä avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua. Avoliittolain mukaan omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että se omistaja, jonka nimissä omaisuus on, saa pääsäännön mukaan pitää nimissään olevan omaisuuden avoliiton päättyessä.

Avopuoliso voi kuitenkin saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Lain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen avopuolison kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan katsoa: varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen, työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi tai muu näihin verrattava toiminta. On hyvä huomata, että oikeutta hyvitykseen ei ole siinä tapauksessa, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Edellä mainituista seikoista päätellen Sinulla voisi olla oikeus saada hyvitystä. Hyvityksestä voidaan joko sopia tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Jos pesänjakajan määräämistä ei ole haettu, hyvitysvaatimus on mahdollista saattaa kanteella käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »