Exä ei suostu tulemaan tilaisuuteen, jossa sovitaan lasten tapaamisista ja elatusmaksun maksamisesta. Miten menetellään, että saadaan asia etenemään.
Voiko exä pitkittää asian etenemistä hamaan tulevaisuuteen ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan joko sopimuksella tai tuomiolla. Lapsen elatuksesta voidaan sopia joko suullisesti tai kirjallisesti. Jotta sopimus olisi oikeudellisesti sitova, sen tulee olla lastenvalvojan vahvistama.

Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen elatuksesta, kuten tässä tapauksessa mitä ilmeisimmin on käynyt, asia on vietävä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Elatusapua koskeva riita laitetaan vireille toimittamalla kirjallinen haastehakemus käräjäoikeuteen. Elatuskanteena asianosaisina ovat lapsi ja se vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa. Yleensä haastehakemuksen tekemiseen on hyvä hakea oikeudellista apua asianajajalta tai oikeusaputoimistosta. Elatusapuasia etenee käräjäoikeudessa, vaikka vastapuoli pysyisi vieläkin passiivisena, sillä elatusavusta on mahdollista antaa yksipuolinen tuomio.

Tuomioistuin vahvistaa elatusavun suoritettavaksi kanteen vireille panosta tai tuomiossa määrätystä tätä myöhäisemmästä ajankohdasta lukien. Lähtökohtaisesti siis elatusapukanne on syytä laittaa vireille mahdollisimman nopeasti, jos vaikuttaa siltä, että asiassa ei sopimukseen päästä. Tuomioistuin voi määrätä elatusapua suoritettavaksi takautuvasti, eli ajalta ennen kuin kanne asiassa on laitettu vireille. Tähän tarvitaan kuitenkin erityisen painavia syitä.

Tuomioistuimen käsittelyt lapsen elatusapua koskevissa asioissa saattavat pitkittyä, joten vakiintuneen käytännön mukaan tuomioistuimen on mahdollista antaa elatusavusta väliaikainen määräys. Väliaikainen määräys turvaa lapsen elatusavun, kunnes tuomioistuin tekee lopullisen päätöksensä asiassa.

Lähtökohtaisesti tuomioistuimessa asioimisesta kertyy osapuolille oikeudenkäyntikuluja. Näitä ovat esimerkiksi käsittelymaksut ja asiamiehen palkkiot. Jos elatusvelvollinen häviää asian, hän on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa (eli lapsen) tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Lapsi ei sen sijaan pääsääntöisesti joudu maksamaan elatusvelvollisen oikeudenkäyntikuluja, vaikka häviäisikin asian.

Tuomioistuimen päätös elatuksesta on hyvä saada siinäkin tapauksessa, että tietää elatusvelvollisen laiminlyövän elatusavun maksamisen. Lapsella on nimittäin oikeus Kelan elatustukeen, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun maksamisen.

Lisätietoa elatusavusta saat soittamalla Minilexin Lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »