Voiko testamentin oikeaksi todistajana toimia edunsaajan eno?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Testamentin todistajan esteellisyys määräytyy ensinnäkin sen mukaan, mikä on todistajan sukulaisuussuhde testamentin tekijään, mutta hän voi olla esteellinen myös testamentinsaajaan nähden olevan sukulaisuussuhteensa perusteella. Edunsaajan eno voi olla siis esteellinen esimerkiksi jo sen vuoksi, että hän on testamentin tekijän veli:
"Testamentin todistajana ei voi toimia henkilö, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan, testamentin tekijän puoliso tai sellainen henkilö, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tahi etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa, eikä myöskään hänen veljensä tai sisarensa tahi näiden puoliso taikka hänen adoptiovanhempansa tai adoptiolapsensa". Sen sijaan testamentin tekijän veljen leski ei ole esteellinen toimimaan testamentin todistajana (KKO 1977 II 97). Suoraan takenevalla sukulaisuussuhteella tarkoitetaan vanhempaa, isovanhempaa jne. ja etenevällä lasta, lapsenlasta jne.
Eno siis on esteellinen, jos kyse on jostakin näistä sukulaisuussuhteista testamentin tekijään.
Testamentin todistaja on lisäksi esteellinen todistamaan oikeaksi määräystä, joka tehdään hänen, hänen puolisonsa tai sellaisen henkilön hyväksi, joka on häneen jossakin edellä mainituista sukulaisuussuhteista (suoraan etenevä tai takeneva sukulaisuussuhde, lankous, veli/sisar tai näiden puoliso, adoptiolapsi/ -vanhempi). Koska eno ei ainakaan normaalisti ole sisarensa lapseen missään näistä suhteista, ei edunsaajan eno ole tällä perusteella esteellinen.
Todistajien esteellisyys määritetään testamentin tekohetken mukaan. Myöhemmin syntynyt jääviysperuste ei ole muotovirhe. Testamenttia ei siis tee pätemättömäksi esimerkiksi se, että edunsaajan eno menee testamentin tekohetken jälkeen naimisiin sisarenpoikansa kanssa, mikä tosin on mahdollista vain oikeusministeriön poikkeusluvalla.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »