Keskinäisessä testamentissa määrätty kesämökki yhdelle kolmesta rintaperillisestä. Puoliso kuoli ja mökkitestamentti tulee toimeenpantavaksi vasta lesken kuoltua , koska oli lesken nimissä.
Leski tehnyt omalta osaltaan testamentin , jossa rahavarat määrää puoliksi jaettavan rintaperillisten ja lastenlasten hyväksi. Koti-irtaimisto yhdelle kolmesta rintaperillisestä , jolle myös kesämökki.
Jos tämä rintaperillinen luopuu testamentatusta lastensa hyväksi, niin onko luovuttava kaikista eli mökistä, rahaosuudesta sekä irtaimistosta vai voiko luopua vain mökistä lasten hyväksi ja ottaa vastaan rahaosuutensa ja koti-irtaimisto.
Joutuuko mökistä maksamaan lakiosia kahdelle sisarukselle (keskin.test.) Jos luopuminen tapahtuu , niin kuka lakiosat maksaa ; rintaperillinen vai nämä hänen lapsensa ?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset