Keskinäisessä testamentissa määrätty kesämökki yhdelle kolmesta rintaperillisestä. Puoliso kuoli ja mökkitestamentti tulee toimeenpantavaksi vasta lesken kuoltua , koska oli lesken nimissä.
Leski tehnyt omalta osaltaan testamentin , jossa rahavarat määrää puoliksi jaettavan rintaperillisten ja lastenlasten hyväksi. Koti-irtaimisto yhdelle kolmesta rintaperillisestä , jolle myös kesämökki.
Jos tämä rintaperillinen luopuu testamentatusta lastensa hyväksi, niin onko luovuttava kaikista eli mökistä, rahaosuudesta sekä irtaimistosta vai voiko luopua vain mökistä lasten hyväksi ja ottaa vastaan rahaosuutensa ja koti-irtaimisto.
Joutuuko mökistä maksamaan lakiosia kahdelle sisarukselle (keskin.test.) Jos luopuminen tapahtuu , niin kuka lakiosat maksaa ; rintaperillinen vai nämä hänen lapsensa ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Testamentista voi luopua tehokkaasti myös osittain. Tehokkaalla luopumiselle tarkoitetaan, että testamentista luopuja maksaa perintöveroa vain siitä osasta, josta hän ei ole luopunut eikä lopulliselle saajalle tule maksettavaksi perintöveron lisäksi lahjaveroa.

On siis mahdollista luopua vain mökistä ja ottaa vastaan ainoastaan rahat ja koti-irtaimisto.

On kuitenkin huomattava, että testamentista luopuneen osuus ei välttämättä mene hänen sijaantuloperillisilleen, vaan mökki voi palautua myös kuolinpesään. Kysymys tästä ratkaistaan aina testamenttia tulkitsemalla. Tarkoituksena on selvittää testamentintekijän tahto. Jos tulkinnan avulla ei saada asiaa ratkaistua, sovellettavaksi tulee perintökaaren säännös, jonka mukaan testamentista luopuneen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä, jos heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Jos testamentin tulkinnasta ei siis muuta johdu, luopujan sijaan tulevat hänen lapsensa, kuten olette kysymyksessänne esittäneet.

Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin, kun se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä. Testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentinsaaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana kohtuullisen ajan kuluessa, ellei rahasuoritusta ole testamentissa kielletty.

Mökki otetaan siis huomioon määritettäessä kahden muun rintaperillisen lakiosien määriä. Lopullisten luovutuksensaajien on siis suoritettava kahdelle muulle rintaperilliselle heidän lakiosiaan vastaava tai siitä puuttuva määrä rahana tai muutoin testamentti tehoton.

Jos jotkin asiat jäivät vielä askarruttamaan, ota rohkeasti yhteyttä Minilexiin. Lakipuhelimeen soittamalla saat heti vastauksia kysymyksiisi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »