2 kk sitten avoero, yhdessä 8 v. Hakee korvausta, 1. ostin auton rikki menneen tilalle 7 v sitten kun asuimme yhdessä. Minun auto meni vaihdossa ja otin lainan sekä maksoin sen. Hän myi oman autonsa, ja piti rahat. Hän on huoltanut autoa ja saanut käyttää autoa. Hän mielestän on maksanut minun autoa ns asumiskulurahassa 500 eur kk . Hakee korvausta 2. minun kodin pintaremontin työn teosta 2015-2016, joka tehtiin yhdessä, maalausta, tapetointi laminatin vaihtoa. Maksoin materiaalit sekä remontoin myös. Sekä hän haluaa korvausta3 . yhteisasumisesta. Sai muut kodin tarvikkeet ja vanhoista huonekaluista rahallisen korvauksen. Lakimies tekee kanteen. Mitä minun pitää tehdä, jotta en joudu tästä vastuseen. Vaaditaanko kanteen liitteeksi todisteet maksuista yms? Miten valmistaudun asiaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avopuolisolla voi olla oikeus saada toiselta avopuolisolta avoliiton päättyessä hyvitystä, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai muu näihin verrattava toiminta.

Hyvityksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole omaisuuden jakaminen avioliiton tapaan puoliksi. Hyvitys ei myöskään ole korvaus avoliiton päättymisestä tai siihen johtaneista syistä. Lisäksi on syytä huomata, että jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, ei avopuolisolla ole oikeutta hyvitykseen. Näin ollen täytyy siis arvioida, miten avopuolisot ovat toimineet yhteisen talouden hyväksi ja jos molemmat ovat panostaneet avoliitossa yhtä paljon, hyvitys ei lähtökohtaisesti tule kyseeseen.

Hyvitys voi tulla esimerkiksi silloin kyseeseen, kun toinen avopuoliso on käyttänyt varojaan toisen avopuolison omaisuuteen tai jos avopuoliso on tehnyt merkittäviä rakennus- tai korjaustöitä toisen omaisuuden hyväksi. Avopuoliso ei kuitenkaan ole oikeutettu hyvitykseen, jos puolisot ovat kaiken kaikkiaan panostaneet yhteistalouteen yhtä paljon tai jos toisen avopuolison saama etu on vain vähäinen. Hyvitystä vaativan on näytettävä toteen, että hän on oikeutettu hyvitykseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »