Olen asumuserossa vaimoni kanssa ja olen lunastanut hänen osuutensa yhteisenä käytetystä kodista. Hän muutti muualle. Omaisuuden erottelu tehty ja omaisuus jaettu. Meillä on myös kaiken poissulkeva avioehto.
Itse olen myynyt entisen kodin ja ostanut uuden, johon muutin. Nyt harkintavaiheessa olemme kuitenkin päätyneet palaamaan yhteen.
1. Jos emme eroakaan, syntyykö vaimolleni asumis- tms. oikeus? Minulla on yksi lapsi entisestä avioliitosta, ei testamentteja tms.
2. Jos eroamme ja jäämme kuitenkin yhteen asumaan, syntyykö silloin ko. oikeus, vai sovelletaanko silloin mitään lakia?
3. Voiko hän halutessaan lailisella tavalla luopua etukäteen mahdollisesta tulevasta asumisoikeudestaan, jos minä kuolisinkin ennen häntä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioliitto sisältää aina kummallekin puolisolle kuuluvan oikeuden asua yhteisessä kodissa. Jos olitte naimisissa jommankumman kuoltua, eloon jääneellä leskellä on oikeus pitää kotia asuntonaan lasten perinnönjakovaatimuksistakin huolimatta, jos leskellä itsellään ei ole kodiksi sopivaa asuntoa. Tämä asumisoikeus on voimassa vaikka välillänne olisi avioehto.

Jos puratte avioliiton mutta jäätte elämään avoliittoon, sovellettavaksi tulee erityislaki, mutta vain jos puratte avoliitonkin. Lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sovelletaan, kun parisuhteen osapuolet ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta, taikka heillä on tai on ollut lapsi yhteisessä huollossa. Avoliiton kestäessä sovellettavaa erityissääntelyä ei ole. Toisin sanoen avoliitossa puolisoilla ei ole oikeutta asua yhteisessä kodissa, ei edes puolison kuoleman jälkeen.

Lesken asumisoikeutta on suojattu lailla pakottavasti niin, että lesken oikeutta jäädä yhteiseen kotiin asumaan puolison kuoltua ei voi poistaa tai rajoittaa etukäteen. Puolison kuoleman jälkeen leski voi itse vapaaehtoisesti luopua hallintaoikeudesta, mutta häntä ei voi pakottaa tähän.

Tässä vastaukset vielä lyhyesti koottuna:
1. Niin kauan kuin olette avioliitossa, puolisolla säilyy asumisoikeus yhteiseen kotiin. Oikeus jatkuu toisen puolison kuolemankin jälkeen avio-oikeudesta huolimatta, ellei leskellä itsellään ole asuntoa.
2. Avoliitossa puolisoilla ei ole asumisoikeutta yhteiseen kotiin.
3. Puoliso ei voi etukäteen pätevästi luopua lesken asumisoikeudesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »