avoliiton purkaminen, kaikki omaisuus toisen nimissä, miten puretaan

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (=avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos avoliittonne vastaa lain määrittelyä avoliitosta, liittoonne sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Jos suhteenne ei vastaa lain määrittelyä avoliitosta, avoliittolakia ei sovelleta teihin.

Jos avoliitto lakia ei sovelleta teihin, pääsääntö on nimiperiaate eli se kenen nimissä omaisuus on, omistaa omaisuuden.

Avoliiton purkamisessa ei tarvitse noudattaa erityisiä muotosääntöjä. Avoliitto purkautuu, kun avoliiton osapuolet muuttavat erilleen.

Avoliiton päättyessä avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua. Avoliittolain mukaan omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että se omistaja, jonka nimissä omaisuus on, saa pääsäännön mukaan pitää nimissään olevan omaisuuden avoliiton päättyessä.

Avopuoliso voi kuitenkin saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Lain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen avopuolison kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan katsoa: varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen, työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi tai muu näihin verrattava toiminta. On hyvä huomata, että oikeutta hyvitykseen ei ole siinä tapauksessa, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »