"Osittainen jakokirja: Kiinteistö jätetään jakamatta ja se jää N.N.:n hallintaan." Kyseessä on osittainen perinnönjako, jossa sisarukset sopivat keskenään, että yksi heistä (N.N.) jää asumaan perikunnan omistukseen tulleeseen taloon, ja taloa ei jaeta. Onko N.N.:n hallintaoikeus elinikäinen vai tuleeko talo uudestaan perinnönjakoon joka kerta kun joku N.N:n sisaruksista kuolee? N.N.:llä ei ole puolisoa eikä lapsia.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lainsäädäntöömme ei sisälly mitään sellaista säännöstä, joka velvoittaisi perinnönjaon tekemiseen. Tämän takia kuolinpesä voi olla osittain tai kokonaan jakamattomana periaatteessa kuinka kauan tahansa.
Kuolinpesän osakkaiden sopimus siitä, että yksi osakas jää asumaan jakamattomaan kuolinpesään kuuluvaan asuntoon ei ole hallintaoikeus siinä mielessä kuin hallintaoikeus ymmärretään perintökaaren terminologiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaista perustettua oikeutta ei voida esimerkiksi vähentää perintöverotuksessa pesän arvosta. Tällainen ”hallintaoikeus” ei ole laissa säädelty. Kuolinpesän osakkaat voivat kuitenkin sopia parhaaksi katsomallaan tavalla siitä, onko järjestely tarkoitus toteuttaa esimerkiksi vain tietyksi ajaksi vai onko sen tarkoitus olla voimassa toistaiseksi.
Kuolinpesän osakkaat voivat kuitenkin keskenään sopia pesän varallisuutta koskevista asioista parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuolinpesän yhteishallinto edellyttää sitä, että kuolinpesää koskevissa asioissa tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus.
Kun joku kuolinpesän osakkaista eli sisarista kuolee, kuuluu hänen osuutensa jakamattomasta kuolinpesästä hänen jälkeensä jäävään kuolinpesään. Osakkaan kuolemalla ei ole suoraan mitään vaikutusta aikaisemman kuolinpesän tilanteeseen. Peräkkäisten kuolinpesien tilanteessa saattaa kuitenkin helposti muodostua riitoja esimerkiksi riitoja siitä, mikä omaisuus kuuluu mihinkäkin kuolinpesään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »