Minilex - Lakipuhelin

Velallisen tietojenantovelvollisuuden sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasiassa velallinen on velvollinen totuudenmukaisesti ulosottomiehen kysyessä ilmoittamaan ensinnäkin henkilö-ja yhteystietonsa, ulosottoasiassa tarpeelliset tiedot perhesuhteistaan sekä, mahdollisesti velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt. Toiseksi velallisen tulee antaa tiedot omaisuudestaan ja muusta varallisuudestaan, tuloistaan, henkilökohtaisista veloistaan sekä mahdollisista osakkuuksista yhtiössä tai jäsenyydestä muussa velallisen varallisuusasemaan vaikuttavassa yhteisössä. Jos velallinen on seuraavan vuoden aikana varallisuuteensa tapahtuvista muutoksista tietoinen, on hänen ilmoitettava tällaiset tiedot ulosottomiehelle.

Velallisen on ilmoitettava ulosottomiehelle tieto siitä miten hänen palkka-tai muu tulonsa määräytyy, sekä tieto työpaikasta ja työnantajan tai muun tulon maksajan yhteystiedot. Ulosottomiehelle on annettava lisäksi tieto siitä, missä luovutusvelvoitteen kohteena oleva omaisuus tai ulosottomiehelle annettava esine tai asiakirja sijaitsee. Jos velallisella on varallaisuusasemaansa vaikuttavia sopimuksia tai sopimuksia omaisuudesta, joka on hänen määräysvallassaan tai käytössään valtuutuksen tai muun vastaaavan perusteen, järjestelyn tai sopimuksen nojalla, tulee tällaisesta sopimuksesta ilmoittaa ulosottomiehelle. Tällainen sopimus voi koskea esimerkiksi ajoneuvon käyttöoikeutta, jolloin omaisuus on velallisen hallussa, mutta velallinen ei omista kyseistä ajoneuvoa. Sopimuksesta tulee kertoa, siksi, ettei esimerkiksi ulkopuolisen omistamaa ajoneuvoa katsota ulosmitattavaksi omaisuudeksi.

Velallisen tulee ilmoittaa tiedot vastikkeellisesti luovutetusta tai vastikkeettomasti luovutetusta omaisuudesta, suorittamistaan maksuista ja tekemistään oikeustoimista. Tällaiset tiedot tulee luovuttaa,jos ne ovat tarpeellisia sen selvittämiseksi, voidaanko omaisuutta peräyttää ulosottoon takaisinsaantikantein. Myös näihin rinnastettavasta menettelystä tai oikeustoimesta tulee ilmoittaa ulosottomiehelle. Velallisen tulee ilmoittaa lisäksi kaikki muut vastaavanlaiset tiedot, jotka koskevat hänen taloudellista asemaansa ja toimintaansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]