Minilex - Lakipuhelin

Varojen säilytys ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos saatava on merkitty asianosaisluetteloon ehdollisesti, saatavalle kohdennetaan asianosaisluetteloon merkitty enimmäismäärä. Ehdollisesti merkitty saatava merkitään asianosaisluetteloon valvonnan mukaisesti. Jos valvonta on selvästi perusteeton, ulosottomiehen tulee hylätä saatavaa koskeva valvonta viran puolesta. Jos muussa tapauksessa saatava on riitautettu, ulosottomies tekee päätöksen saatavan määrästä ja merkitsee sen asianosaisluetteloon. Jos päätös poikkeaa valvonnasta, saatava merkitään lisäksi ehdollisesti valvonnan mukaisesti. Tämän jälkeen ulosottomies säilyttää kyseisen jako-osan ja tekee päätöksen siitä, miten varat jaetaan toissijaisesti. Jos velkojan vaatimus on hyväksytty lainvoimaa vailla olevalla ratkaisulla, varat saadaan tilittää vakuutta vastaan.

Jollei muuta kuin riitauttamaton ja vailla ehtoa oleva jako- osa voida muutoksenhaun tai muun syyn vuoksi tilittää, ulosottomies säilyttää ylimääräiset varat. Sama koskee varoja, joita ei voida palauttaa vastaanottajan tuntemattomuuden tai muun syyn vuoksi. Vähäinen, enintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn suuruinen määrä tilitetään kuitenkin valtiolle.

Varat joita ulosottomies säilyttää, on talletettava erikseen luottolaitokseen korkoa kasvamaan, jos varat ylittävät valtioneuvoston asetuksella säädettävän huomattavan määrän. Koron tallennetuista varoista saa se, jolle varat tilitetään. Varat on tallennettava erikseen kuuden viikon kuluessa siitä, kun ne on suoritettu ulosottomiehelle. Sama koskee myös ulosottomiehelle annettua rahavakuutta.

Jos saatava on jäänyt valvomatta, varoja jotka valvomatta jääneelle saatavalle on kohdennettu, tulee säilyttää kaksi vuotta siitä, kun huutokauppa tuli lainvoimaiseksi. Jos saatava on ehdollinen, ulosottomiehen tulee säilyttää varoja, kunnes ehto on täytetty tai rauennut. Saatavan ollessa riitainen, varoja tulee säilyttää kunnes riita on lopullisesti ratkaistu tai rauennut. Jos saatavaa koskeva kiinnitys tai muu kirjaus on keskeneräinen, tällöin varoja tulee säilyttää kunnes kirjaushakemus on lainvoimaisesti ratkaistu. Kun kyseessä on jako-osa, joka on jäänyt riitaisen ja ehdollisen saatavan jälkeen, näitä varoja tulee säilyttää kunnes tilitys voidaan toimittaa, mutta enintään kuitenkin kymmenen vuotta varojen suorittamisesta.

Jos velkoja näyttää ulosottomiehelle oikeuden valvomatta jääneeseen saatavaan kahden vuoden kuluessa, jako- osa tilitetään velkojalle. Tilityksestä on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä vähintään kuusi viikkoa ennen tilitystä. Ulosottomiehen tulee sitä ennen kuulla velallista ja varojen toissijaista saajaa. Jollei oikeutta varoihin näytetä määräajassa, varat tilitetään toissijaiselle saajalle. Jos kyseessä on jako-osa, joka on jäänyt riitaisen tai ehdollisen saatavan jälkeen, eikä näitä varoja ole tilitetty säädetyssä kymmenen vuoden ajassa, varat menevät valtiolle. Jos kymmenen vuoden kuluessa osoitetaan, ettei oikeutta varoihin ole lopullisesti ratkaistu, lasketaan tuosta ajankohdasta uusi kymmenen vuoden määräaika varojen säilyttämiselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]