Minilex - Lakipuhelin

Valtion korvausvastuu täytäntöönpanossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos velkoja, muu oikeuden haltija, oikea omistaja tai ostaja on menettänyt oikeutensa tai kärsinyt vahinkoa sen perusteella, että huoneenvuokrasopimuksen tai maanvuokrasopimuksen purkauduttua tai irtisanottua, vuokralainen ei ole suostunut jättämään käyttämiään tiloja tai maita, on velkojalla, muulla oikeudenhaltijalla, oikealla omistajalla tai ostajalla oikeus saada vahingonkorvausta valtion varoista. Jos vahinkoa on aiheutunut siitä, että ostajalle ei ole annettu tietoa ulosottomiehen toimesta maksamattomista yhtiövastikkeista tai kustannuksista, on tällöin ostajalla oikeus saada apua valtion varoista. Jos oikealle omistajalle on aiheutunut vahinkoa siitä, ettei hän voi enää esittää väitettä paremmasta oikeudesta myytyyn omaisuuteen, tai vaikka hän saisi omaisuutensa takaisin, mutta vahinkoa on ehtinyt silti aiheutua, on oikealla omistajalla oikeus saada apua valtion varoista.

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos asianomainen on laiminlyönyt oikeutensa esittää väitteen paremmasta oikeudesta viipymättä sen jälkeen, kun hän sai tiedon oikeuttaan loukkaavasta ulosmittauksesta tai laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa oikeutensa asianosaiskeskustelussa;

Korvaus määrätään ulosottomiehen tuottamuksesta riippumatta. Valtiolla on oikeus saada suorittamansa vahingonkorvausmäärä takaisin vahingon aiheuttajalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa