Minilex - Lakipuhelin

Välitystuomio ulosottoperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta ulosottoasia saadaan vireille ja täytäntöönpanoon, täytyy hakijalla olla ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu jokin velvoite, esimerkiksi maksuvelvoite. Tällainen velvoite voi myös olla välitystuomio tai välitystuomiolla vahvistettu sovinto. Sovinnon jälkeen, jos toinen osapuoli ei täytä velvollisuuttaan, voidaan asia saattaa ulosottoviranomaisen käsittelyyn.

Välimiesten ratkaistavaksi voidaan antaa yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto. Ratkaistavaksi voidaan jättää myös sopimuksen oikeussuhteista tulevaisuudessa aiheutuvat riitakysymykset. Välimiesmenettely lähtee siitä, että joku asianosaisista haluaa riidan välimiesten ratkaistavaksi, jolloin asianosaisen on ilmoitettava siitä vastapuolelleen kirjallisesti. Välimiehiä täytyy olla kolme, jolleivat osapuolet ole toisin määränneet. Välimiesmenettely tulee vireille, kun vastapuoli on vastaanottanut edellämainitun ilmoituksen. Välimiesten tulee antaa asianosaisille tarpeellinen tilaisuus ajaa omaa asiaansa. Välimiehet antavat tietyn ajan kantajalle, jonka sisällä kantajan on ilmoitettava sellaiset seikat, joihin hänen kanteensa perustuu, sekä yksilöidyt vaatimukset. Tämän jälkeen vastaajalle annetaan määräaika ilmoittaa vastineensa asiaan.

Välimiesten on perustettava tuomionsa lakiin. Asianosaiset ovat voineet sopia tietyn valtion lain soveltamisesta välitystuomiossa. Tällöin välimiesten tulee perustaa tuomionsa sovitun valtion lakiin. Asianosaiset voivat myös sopia siitä, että välimiehet perustavat tuomionsa siihen, minkä katsovat kohtuulliseksi. Jos asianosaiset sopivat välimiesten ratkaistavaksi asetetun riidan, voivat välimiehet vahvistaa sovinnon tuomiolla asianosaisten pyynnöstä. Välitystuomio on laadittava kirjallisesti sekä kaikkien välimiesten allekirjoitettava. Välitystuomioon merkitään tuomion antamispäivä ja paikkakunta, jossa välimiesmenettely on käyty tai jossa se on määrätty käytäväksi. Välitystuomiolla vahvistettu tuomio käy ulosottoperusteeksi normaalin tuomion tapaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]