Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaistoimi ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Väliaikaistoimena ulosottomies voi ottaa omaisuutta haltuunsa tai antaa velalliselle tai mahdolliselle sivulliselle kielloin luovuttaa omaisuutta. Vaihtoehtoisesti ulosottomies voi myös määrätä velalliselle tai sivulliselle maksukiellon tai muun vastaavan kiellon. Tarvittaessa tällainen kielto voidaan merkitä rekisteriin. Jos ulosottomies katsoo tarpeelliseksi, voidaan omaisuudelle järjestää vartiointi tai muu vastaava toimi. Väliaikaistoimella on sama vaikutus kuin ulosmittauksella, eli henkilö ei voi tällöin luovuttaa millään tavalla väliaikaistoimella suojattua omaisuutta. Väliaikaistoimeen ei voi hakea muutosta.

Väliaikaistoimen saa järjestää muukin kuin vastaava ulosottomies. Myös kihlakunnanulosottomies saa suorittaa väliaikaistoimen, vaikka asia muuten olisikin kihlakunnanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluva.

Jos ulosmittausta ei voida heti toimittaa asiakirjan puuttumisen, omistusta koskevan epäselvyyden tai muun seikan johdosta, ulosottomies saa suorittaa väliaikaistoimen. Väliaikaistoimi voidaan suorittaa jos ulosottomies katsoo , että se on tarpeellinen täytäntöönpanon jatkumisen turvaamiseksi. Väliaikaistoimi voidaan suorittaa vireillä olevassa tai passiivirekisteriin merkityssä ulosottoasiassa. Väliaikaistoimi saadaan määrätä myös ehdollisena etsittäessä velalliselle kuuluvaa omaisuutta, jos väliaikaistoimeen on perusteltua aihetta.
Väliaikaistoimella ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa velallisen tai sivullisen elinkeinoa tai toimeentuloa. Väliaikaistointa ei saa suorittaa jos on todennäköistä, että velallisen maksuvelvollisuus on lakannut.

Jos väliaikaistoimeen ei ole enää aihetta, on väliaikaistoimi peruttava välittömästi. Kun väliaikaistoimen aiheettomuus on todettu, täytyy väliaikaistoimen perumisen tapahtua kolmen viikon kuluessa siitä kun väliaikaistoimi on tehty. Jos väliaikaistoimi on määrätty ehdollisena, toimi on peruutettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun ulosottomies sai tiedon velalliselle kuuluvasta saatavasta tai omaisuudesta. Jos väliaikaistoimen kohteena oleva omaisuus ulosmitataan, väliaikaistoimi katsotaan peruutetuksi ulosmittauspäätöksellä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »