Minilex - Lakipuhelin

Ulosottorekisteristä tilattavia todistuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottorekisteriä pidetään ja käytetään ulosottoviranomaiselle kuuluvia tehtävien suorittamista varten. Rekisterin tarkoituksena on edistää ulosottoasioiden tarkoituksenmukaista ja velalliskohtaista käsittelyä sekä sähköistä asiointia, samoin kuin ulosoton muiden tehtävien suorittamista. Ulosottorekisteriä pitävät paikalliset ulosottoviranomaiset yhdessä ja he myös vastaavat tietojen oikeellisuudesta, sekä tallettamisen ja käytön laillisuudesta.

Rekisteriin talletetaan niin kutsuttuja asianhallintatietoja, yhteistoimintatietoja ja erityistietoja. Asianhallintatiedoilla tarkoitetaan muun muassa asianosaisten tietoja ja tietoja saatavista. Yhteistoimintatietoja ovat viranomaisen yhteistoiminnan järjestämistä varten tarkoitetut tiedot, esimerkiksi tiedot velallisen olinpaikasta tai omaisuudesta. Erityistietoja ovat muut ulosottoasiaa koskevat tiedot, joita on voitu hankkia sivulliselta, asianosaiselta tai muulla tavalla.

Osa ulosottorekisterin tiedoista on julkisia. Julkisista tiedoista voidaan antaa todistus sitä pyytävälle, muut tiedot ovat salassapidettäviä. Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä ulosottoasian vastaajana koskeva todistus ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana talletetut seuraavat tiedot: hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta; ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti; hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä sekä estetodistuksen laatu ja päivämäärä. Täytyy kuitenkin huomata, että alle 15-vuotiaasta ei anneta tietoja ulosottorekisteristä. Todistus voidaan antaa pyyntöä edeltävien neljän vuoden ajalta, jos pyytäjä osoittaa, että tieto on tarpeen hänen painavan yksityisen etunsa, taikka tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tietää, kuka hänen tietojaan on pyytänyt, siispä rekisteröidyn pyynnöstä hänelle on annettava tieto siitä, kenelle on viimeisten kuuden kuukauden aikana annettu häntä koskeva todistus ulosottorekisteristä.

Henkilölle, joka on tai on ollut vastaajana tai hakijana ulosottoasiassa, tulee pyynnöstä antaa muut kuin henkilötunnusta ja yhteystietoja sekä tilitysosoitetta koskevat asianhallintatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa tätä pitemmältä ajalta. Takaajalla ja muulla, jonka maksuvelvollisuuteen tietyn saatavan vanhentumisella ja määrällä saattaa olla merkitystä, on vastaava oikeus kyseisen saatavan osalta.

Velkojalla, joka saattaa todennäköiseksi, että hänellä on saatava velalliselta, on oikeus ilman ulosottohakemusta saada todistus velallisen varattomuudesta. Varattomuustodistus todistaa sen, että velallinen on todettu varattomaksi ulosottomenettelyssä viimeisen kuuden kuukauden aikana, eikä ulosmittausta ole toimitettu sen jälkeen.

Lisätietoa tiedonsaantioikeudesta voit löytää Minilexin muista artikkeleista, lakipuhelimesta, sekä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]