Minilex - Lakipuhelin

Ulosottorekisterin tietosisältö

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottorekisteriä varten saadaan paikallisiin rekisterin osiin kerätä ja niihin tallentaa ulosottoasioiden hallintaa varten ulosottoasian asianosaisten ja heidän edustajiensa tunniste-ja yhteystietoja sekä tietoja tilitysosoitteesta. Täytäntöönpanon tai saatavan laatu voidaan myös merkitä ulosottorekisteriin. Hakijan saatava ja ulosottomiehen suorittamat täytäntöönpanotoimet sekä niiden aika merkitään ulosottorekisteriin. Jos ulosottomies on suorittanut täytäntöönpanotoimen ja siitä on kertynyt hakijan saatavalle vastinetta, on tämä kertymä, sekä hakijalle tilitetty rahamäärä merkittävä rekisteriin. Jos täytäntöönpanolle on olemassa jokin este, on tällainen este merkittävä ulosottorekisteriin. Myös passiivisaatavaksi merkitty ulosottoasia sekä muut ulosottoasiaa ja täytäntöönpanoa koskevat tiedot merkitään ulosottorekisteriin. Edellämainittuja rekisteriin merkittäviä tietoja kutsutaan asianhallintatiedoiksi. Rekisterin hakemisto- osaan voidaan tallentaa sellaisia asianhallintatietoja, jotka ovat tarpeen asian löytämiseksi paikallisista rekisterin osista. Yhteistoimintatietoja ovat viranomaisten yhteistoiminnan järjestämistä varten annettuja tietoja tai pyyntöjä saada tietoja velallisen olinpaikasta tai omaisuudesta.

Ulosottorekisteriin voidaan tallentaa myös asianosaiselta itseltään tai sivulliselta saatuja sekä ulosottoviranomaisen muulla tavoin hankkimia ulosottoasiaan liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja kutsutaan erityistiedoiksi. Arkaluoteisiksi henkilötiedoiksi luettavia henkilötietoja ei kuitenkaan,lukuunottamatta tietoja velallisen saamista sosiaalihuollon etuuksista, saa liittää ulosottorekisteriin. Arkaluonteiset tiedot on erikseen määritelty henkilötietolaissa. Ne kuvaavat muun muassa henkilön etnistä alkuperää ja seksuaalista suuntautuneisuutta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »