Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät ulosottoperustetta. Ulosottoperusteen yleinen määräaika on 15 vuotta. Jos velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, jossa velallinen on tuomittu vankeuteen, vapausrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun, on ulosottoperuste täytäntöönpanokelpoinen 20 vuotta.

Ulosottoperusteet on lueteltu ulosottokaaressa. Lainvoimainen tuomio voidaan panna täytäntöön ilman hakijalta (velkoja) vaadittavaa vakuutta. Sama koskee lainvoimaa vailla olevaa yksipuolista tuomiota. Lainvoimaisella tuomiolla tarkoitetaan tuomioistuimen antamaa tuomiota, josta ei saa enää valittaa varsinaisella muutoksen haulla. Yksipuolisella tuomiolla tarkoitetaan käräjäoikeuden riita-asiassa antamaa ratkaisua, joka perustuu toisen osapuolen (yleensä vastaajan) passiivisuuteen. Tällöin hakemus voidaan hyväksyä, jos se ei ole selvästi perusteeton. Myöskään ylimääräinen muutoksenhaku ei estä ulosoton täytäntöönpanoa. Tuomioistuimen vahvistama sovinto on suoraan täytäntöönpanokelpoinen.

Lainvoimaa vailla oleva maksutuomio saadaan panna täytäntöön, ellei velallinen aseta vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. Lainvoimaa vailla olevan maksutuomion perusteella ulosmitattu omaisuus saadaan myydä ilman velallisen suostumusta vain, jos omaisuuden arvo alenee nopeasti tai omaisuuden hoitokulut ovat korkeat ja hakija asettaa vakuuden myynnin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja täytäntöönpanokuluista.

Lainvoimaa vailla oleva ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen, jos hakija asettaa vakuuden mahdollisesta korvausvelvollisuudesta ja täytäntöönpanokuluista seuraavissa tilanteissa: käräjäoikeuden häätötuomio sekä irtaimen omaisuuden luovutusvelvollisuutta koskeva käräjäoikeuden tuomio. Muuta velvoitetta koskeva lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden tuomio on ulosottoperusteena täytäntöönpanokelpoinen, jos muutoksenhaku ei tule täytäntöönpanon vuoksi hyödyttömäksi ja jos hakija asettaa vakuuden korvausvelvollisuuden, täytäntöönpanokulujen ja täytäntöönpanon peruuttamistointen varalta. Lainvoimaa vailla oleva hovioikeuden tuomio on täytäntöönpanokelpoinen, mutta varoja ei saa tilittää velkojalle ilman vakuutta.

Tuomioistuin voi myös kieltää lainvoimaa vailla olevan tai yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon taikka määrätä sen keskeytettäväksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]