Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperusteen määräajan jatkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että hakijalla on ulosottoperuste. Ulosottoperusteet on lueteltu ulosottokaaressa ja niitä ovat muun muassa tuomioistuimen tuomio, vahvistettu elatusapusopimus sekä välitystuomio. Luonnolliselle henkilölle asetettu maksuvelvoite on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Ulosottoperusteen määräaika on kuitenkin 20 vuotta, jos velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun. Tästä huolimatta määräaika on kuitenkin 15 vuotta, jos velallinen osoittaa, että saatava on siirretty oikeushenkilöltä luonnolliselle henkilölle ennen ulosottoperusteen antamista. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä ja oikeushenkilöllä esimerkiksi yritystä, säätiötä, yhdistystä tai valtiota.

Velkoja voi vaatia ulosottoperusteen määräajan jatkamista tuomioistuimessa velallista vastaan nostettavalla kanteella. Tuomioistuin voi määrätä ulosottoperusteen määräajan jatkumaan 10 vuotta. Määräajan jatkuminen lasketaan alkuperäisen määräajan päättymisestä tai saatavan lopullisesta vanhentumisesta, riippuen siitä kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Edellytyksenä ulosottoperusteen määräajan jatkamiselle on, että velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Edellytyksenä on, että velallinen on kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan; lisännyt perusteettomasti velkojensa määrää; salannut taikka antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan konkurssissa, ulosotossa, yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa; taikka muilla vastaavilla, selvästi sopimattomilla toimilla järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoksi.

Ulosottoperusteen määräajan jatkaminen vaatii siis velalliselta selvästi sopimattomia toimia, joiden on tullut olennaisesti vaikeuttaa velkojan maksunsaantia. Ulosottoperusteen määräaikaa ei saa jatkaa, jos sitä voidaan pitää velallisen kannalta kohtuuttomana. Velkojan on nostettava kanne ulosottoperusteen määräajan jatkamisesta velallista vastaan tuomioistuimessa viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä taikka saatavan lopullisesta vanhentumisesta riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]