Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperusteen määräaika, vanhentuminen ja määräajan jatkamista koskeva tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saatava vanhentuu, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Ulosottoperuste, jossa luonnolliselle henkilölle on asetettu maksuvelvoite, on täytäntöönpanokelpoinen viidentoista vuoden ajan. Määräaika on kaksikymmentä vuotta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Kun saatava vanhentuu siitä ei voi sopimuksin poiketa velallisen vahingoksi. Ainoa keino määräajan jatkamiseksi on nostaa kanne tuomioistuimessa. Kanteella määräaikaa voidaan jatkaa kymmenellä vuodella. Kanne määräajan jatkamisesta täytyy nostaa kahden vuoden kuluessa siitä, kun alkuperäinen ulosottoperusteen määräaika kului umpeen. Määräajan jatkamiseen täytyy olla paivana syy, johon velallinen itse on vaikuttanut vilpillisellä toiminnalla.

Tuomiossa, jossa ulosottoperusteen määräaikaa sen päättymisen jälkeen jatketaan, velalliselle asetetaan maksuvelvollisuus sellaisena kuin se oli määräajan päättyessä, jollei ulosottoperuste ole tapahtuneen maksun tai muun vastaavan seikan johdosta muuttunut. Velallisen maksuvelvollisuus tulee voimaan heti ja on voimassa jatketun määräajan päättymiseen saakka, jollei velallinen katkaise määräaikaa maksamalla velan loppuun kokonaisuudessaan. Ulosottoperusteen jatkaminen ei vaikuta muiden samasta velasta vastuussa olevien asemaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Lainvoimaa vailla oleva tuomio määräajan jatkamisesta pannaan muutoksenhaun estämättä täytäntöön. Täytäntöönpano voidaan estää, jos velallinen asettaa vakuuden hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. Vakuus voidaan asettaa myös osaksi siten, että se yhdessä ulosmitatun omaisuuden kanssa kattaa hakijan saatavan, ulosottomaksut ja mahdolliset täytäntöönpanokulut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa