Minilex - Lakipuhelin

Ulosottomiehen tekemä itseoikaisu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehen tulee oikaista samassa ulosottoasiassa tehty toimi tai päätös, jos se perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Tätä kutsutaan asiavirheen oikaisemiseksi. Asiavirheen oikaisemisessa asia ratkaistaan kokonaan uudelleen ja vanha päätös kumotaan uudella päätöksellä. Ulosottomiehen on tehtävä oikaisu viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen. Niitä, joiden asema heikkenee oikaisun vuoksi, tulee kuulla, jollei se ole erityisestä syystä tarpeetonta.

Ulosottomiehen tulee oikaista ulosottoasiassa tehdyssä päätöksessä tai muussa asiakirjassa oleva kirjoitus-tai laskuvirhe taikka muu niihin rinnastettava selvä virhe viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen. Tätä kutsutaan kirjoitusvirheen oikaisemiseksi. Kirjoitus-tai laskuvirheen oikaisemisessa asiaa ei tarvitse ratkaista uudelleen, vaan ulosottomies laatii vanhan asiakirjan tai asiakirjan osan tilalle uuden oikaistun asiakirjan.

Päätös, jolla asiavirhe tai kirjoitusvirhe oikaistaan, on tehtävä kirjallisesti. Asiavirheen oikaisu on perusteltava ja siihen on liitettävä päätökseen vaikuttaneet tiedot ja liitettävä mahdolliset todisteet. Oikaisupyynnön hylkäämisestä tehdään kirjallinen päätös, jos oikaisua on pyydetty kirjallisesti. Asiavirheen ja kirjoitusvirheen oikaisuun haetaan muutosta valittamalla ulosottomiehen päätöksestä käräjäoikeudelle. Asiasta saa valittaa se, jonka oikeutta päätös koskee. Oikaisupyynnön hylkäämiseen ei saa hakea muutosta.

Päätös, jolla asiavirhe tai kirjoitusvirhe on oikaistu, annetaan tiedoksi sille, jonka oikeutta muutos koskee. Hakijalle oikaisusta ilmoitetaan, jos päätös poikkeaa hänelle aiemmin ilmoitetusta tai ilmoittaminen on muuten tarpeellista. Oikaisupyynnön hylkäämisestä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle.

Kertyneet varat saadaan tilittää vain vakuutta vastaan ennen kuin oikaisupäätös on tullut lainvoimaiseksi. Ulosottomiehen tulee välittömästi periä takaisin varat, jotka on tilitetty kirjoitusvirheen johdosta väärin tai jotka on vahingossa maksettu väärälle henkilölle. Tätä ennen päätös varojen palautusvelvollisuudesta on annettava tiedoksi asianomaiselle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »