Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoasian vireilläolon päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Maksuvelvoitetta koskevan ulosottoasian vireilläolo päättyy onnistuneen täytäntöönpanon seurauksena, kun ulosottomies tilittää kertyneet varat velkojalle tai velkojaa edustavalle asiamiehelle. Tätä kutsutaan lopputilitykseksi. Välitilitykset, jotka tarkoittavat maksuja, mitä ulosottomies saa esimerkiksi osissa velalliselta, lakkauttavat vireilläolon tilitetyn määrän osalta. Jos varat on tilitetty vakuutta vastaan, asian vireilläolo päättyy vasta, kun oikeus niihin on lopullisesti ratkaistu. Sama koskee ulosottoasiaa, jossa velkoja on vapautettu vakuuden asettamisesta.

Muuta kuin maksuvelvoitettava koskevan ulosottoasian vireilläolo päättyy silloin, kun ulosottomies on suorittanut täytäntöönpanotoimet loppuun tai antanut todistuksen täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä.

Konkurssin alkaessa vireilläoleva maksuvelvoitetta koskeva ulosottoasia, jonka täytäntöönpanoa ei ole voida konkurssin vuoksi jatkaa, pysyy vireillä enintään konkurssin alkamista seuraavan kuuden kuukauden ajan. Ulosottoasian täytäntöönpanoa jatketaan, jos konkurssi tätä ennen peruuntuu, raukeaa tai muuten lakkaa.

Jos hakijan saatavasta on tilityksen jälkeen jäljellä enintään valtioneuvoston asetuksella säädetty vähäinen rahamäärä, ulosottomies saa jättää sen perimättä ja tehdä lopputilityksen. Tällainen poikeus ei koske lapselle tulevaa elatusapua tai elatusavulle kertyvää viivästyskorkoa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »