Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto työttömyyskorvauksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen maksuvaraa laskettaessa otetaan huomioon pääsääntöisesti kaikki velallisen saamat tulot. Ansiotulojen ja elinkeinotulojen lisäksi myös sosiaaliset tulonsiirrot, kuten työttömyyskorvaukset, opintotuet ja sairauspäivärahat katsotaan ulosotossa olevan velallisen tuloiksi.

Velallisen ollessa ulosotossa ulosmittaus suoritetaan ensisijaisesti rahavaroista sekä toistuvaistuloista. Velallisen palkka, eläke sekä työttömyyskorvaus ovat ulosmittauskelpoisia toistuvaistuloja. Näin ollen ulosmittaus voidaan suorittaa myös työttömyyskorvauksesta.

Mikäli ulosmittaus suoritetaan palkasta tai toistuvaistulosta, kuten työttömyyskorvauksesta, tulee velalliselle jättää laissa säädetty suojaosuus. Työttömyyskorvauksesta, palkasta ja eläkkeestä voidaankin pääsääntöisesti ulosmitata yksi kolmasosa. Työttömyyskorvausta ei täten ulosmitata kokonaisuudessaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vaikka velallisen saama työttömyyskorvaus on ulosmittauskelpoinen toistuvaistulo, on laissa kielletty työttömän velallisen saaman peruspäivärahan sekä työmarkkinatuen ulosmittaaminen. Tämä johtuu siitä, että työttömyyskorvaus katsotaan palkansijaisluonteiseksi tuloksi, kun taas työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat sosiaalisaamisia, joita koskee laissa säädetty ulosmittauskielto.

Lakipuhelimeen soittamalla saat asiantuntevaa neuvontaa ulosottoa koskeviin asioihin liittyen.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa