Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto pankkitililtä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen ulosotto voidaan suorittaa suoraan pankkitililtä, sillä pääsääntönä ulosoton kohteena ovat pankkitilillä olevat varat. Mikäli pankkitilillä on sellaisia varoja, jotka eivät kuulu ulosoton piiriin, ei niitä voi kuitenkaan ulosmitata. Ulosoton ensisijaisina kohteina ovat raha, rahasaatava tai palkka, eläke tai muu toistuvaistulo. Pankkitilillä olevat rahat ovat siis niin sanotusti ulosoton ensisijaisena kohteena.

Velallisen pankkitiliä valvotaan ulosottomiehen toimesta Uljas-nimisellä tietokoneohjelmalla, joka tarvittaessa ilmoittaa, mikäli pankkitilin saldo ylittää puolitoistakertaisesti ulosoton suojaosuuden. Pankkitilillä ilmenevä ylimenevä rahamäärä voidaan ulosmitata velalliselta. 

Ulosmittauskielto ja pankkitili

Kun ulosmittaus kohdistuu velallisen pankkitilillä oleviin varoihin, tulee suo­ja­osuus jättää puo­li­tois­ta­ker­tai­se­na. Lisäksi eräät ulosmittauskiellot suojelevat velallisen pankkitilin varoja. Kyseinen kielto kohdistuu ensinnäkin sosiaaliavustuksiin, jotka on myönnetty määrätarkoitukseen. Näihin lukeutuvat esimerkiksi toimeentulotuki, asumistuki ja elatustuki. Ulosmittauskielto on voimassa kahden vuoden ajan siitä, kun varat on saatu haltuun. 

On kuitenkin huomattava, mikäli ulosmittauskiellon kohteena olevat varat ovat sekoittuneet velallisen pankkitilillä oleviin muihin varoihin, ei kyseinen ulosmittauskielto ole käytännössä silloin voimassa. 

Ulosmittauskielto koskee jäljellä olevaa sosiaalietuuden maksukuukautta. Näin ollen, jos pankki­tilin ulosmit­taus on ta­pah­tu­nut esimerkiksi kuukauden puo­livä­lissä ja velallisen toimeentulotuki tai muu so­siaa­liavustus on makset­tu kuukauden en­simmäi­senä päi­vä­nä, ky­sei­set va­rat on mahdollista ulosmi­tata enintään puo­leen määrään asti.

Kuinka paljon pankkitililtä voi ulosmitata varoja?

Pankkitilillä oleviin varoihin on aiemmin sovellettu ulosottolain mukaista säännöstä, jonka mukaan rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta on jätettävä ulosmittaamatta kuukauden toimeentuloa vastaavat varat, mikä on yksinäisellä henkilöllä 540 euroa kuukautta kohti. Nykyisen lainsäädännön mukaan velallisen rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta on kuitenkin erotettava puolitoistakertaa suojaosuuden määrä kuukauden ajaksi.

Sen lisäksi, että pankkitilillä olevien varojen tulee ylittää suojaosuus, edellyttää pankkitilin varojen ulosmittaus myös maksukiellon lähettämistä pankkiin. Maksukielto on sisällöltään kieltävä suoritusvelvollisuus pankkia kohtaan. Pankki ei kiellon mukaan voi suorittaa pankkitilillä olevia varoja muulle taholle kuin ulosottomiehelle. Maksukiellossa määrätty pidätettävä summa tilitetään ulosottomiehen virkavaraintilille. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Suojaosuus ja ulosmittauskiellot suojaavat velallisen pankkitilin varoja.

Varoitukset

- Jos ulosmittauskiellon alaiset varat ovat kuitenkin sekoittuneet velallisen pankkitilin varoihin, ei ulosmittauskielto suojaa varoja. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]