Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja velkajärjestely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa on kysymys laiminlyödyn velvoitteen pakkotäytäntöönpanosta. Yleensä pakkotäytäntöönpanon kohteena on maksamaton rahasaatava. Velkajärjestelyssä on taas kyse yksityishenkilön eli velallisen taloudellisen tilanteen korjaamisesta. Tätä varten tuomioistuin voi määrätä velallisen velkoja koskevista järjestelyistä ja vahvistaa hänelle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä on käsitteellisesti kyse yleistäytäntöönpanosta ja ulosotossa erillistäytäntöönpanosta. Yleissääntönä on, että yleistäytäntöönpano syrjäyttää erillistäytäntöönpanon.

Velkajärjestelyn katsotaan alkaneen sinä ajankohtana, jolloin tuomioistuin on tehnyt päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta. Velkajärjestelyn alettua velallisen omaisuus on ulosmittauskiellossa. Tällöin velallisen omaisuutta ei saa ulosmitata velkajärjestelyn piiriin kuuluvasta velasta. Ulosmittauskiellon vastainen ulosmittaus on tehoton. Velkajärjestelyn alettua ulosmittaushakemuksen käsittely keskeytetään. Kuitenkin, jos ulosmittaus on jo toimitettu, niin täytäntöönpano on keskeytettävä ja ulosottomiehen on säilytettävä haltuun ottamansa omaisuus. Ulosottomiehen tulee säilyttää ulosmittauksesta kertyneet tai kertyvät rahavarat siihen asti, kunnes maksuohjelma vahvistetaan tai toisin määrätään.

Tuomioistuin voi velallisen hakemuksen tultua vireille velallisen vaatimuksesta määrätä myös väliaikaisen ulosmittauskiellon, jos siihen harkitaan olevan tarvetta. Tällöin ulosmittauskielto on voimassa jo ennen velkajärjestelyn alkamista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Velkajärjestelyn alkamisesta johtuvat oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes maksuohjelma vahvistetaan. Jos yksityishenkilön velkajärjestelyä koskeva hakemus hylätään, velkajärjestelyn alkamisen oikeusvaikutukset lakkaavat. Tällöin estynyttä tai keskeytynyttä ulosoton täytäntöönpanoa jatketaan.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa