Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja epäsäännölliset tulot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottokaaren ulosmittausjärjestyksen mukaan raha tai rahasaatava tai palkka, eläke tai muu toistuvaistulo ulosmitataan ensimmäisenä.

Suojaosuus

Lain mukaan palkasta jätetään ulosmittaamatta suojaosuus velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten. Pääsääntöisesti palkasta voidaan siis ulosmitata yksi kolmasosa, ja ulosmitattava määrä lasketaan nettotuloista. Suojaosuutta ei siis voida ulosmitata, ja jos palkka on kokonaisuudessaan suojaosuutta pienempi, ei mitään voida ulosmitata. Suojaosuus on lain mukaan määräajoin maksettavan palkan velallisen itsensä osalta 19,90 euroa ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 7,15 euroa päivässä seuraavaan palkan maksupäivään asti. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä.

Sosiaalituet, kuten lapsilisä, eivät ole ulosmittauskelpoista.

Epäsäännölliset tulot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottokaaren 50 §:ssä säädetään muina kuin määräajoin maksettavien palkkojen ulosmittauksesta. Lainkohdan mukaan muusta kuin määräajoin maksettavasta palkasta jätetään ulosmittaamatta kaksi kolmasosaa kustakin palkkaerästä. Hallituksen esityksen (HE 13/2005) mukaan tämä soveltuu esimerkiksi epäsäännöllisen provisiopalkkaukseen.

Näin ollen, jos velallisen tulot ovat epäsäännöllisiä, ulosmitataan kustakin palkkaerästä vain yksi kolmasosa. Suojaosuutta ei tässä oteta huomioon, sillä suojaosuutta ei voida laskea kun palkka on epäsäännöllinen.

Jos velallisen palkka on suuri, mutta epäsäännöllinen, on ulosottomiehen arvioitava minkä suuruinen velallisen keskimääräinen, esimerkiksi kuukausittainen, palkka tulee olemaan vuoden aikana. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon velallisen siihen mennessä saamat tulot sekä niiden todennäköinen kehitys. Jos tämä keskimääräinen kuukausipalkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen kuukauden suojaosuuden määrä, ulosmitataan palkasta vähintään puolet.

Ennen kuin yllä mainittua päätöstä tehdään, tulee velalliselle varata tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi velallinen saa hakea muutosta päätökseen. Ulosottomiehen tulee alentaa ulosmittauksen määrää, jos velallisen tulot myöhemmin osoittautuvat pienemmiksi kuin mitä oli alun perin arvioitu.

Jos ulosottomenettely epäsäännöllisten tulojen osalta mietityttää, vastaavat asiantuntijat lakipuhelimessa mielellään tiedusteluihin aiheesta. 

Vinkit

- Velallisen epäsäännöllisestä palkasta ulosmitataan vain yksi kolmasosa.

Varoitukset

- Jos keskimääräinen kuukausipalkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen kuukauden suojaosuuden määrä, ulosmitataan palkasta vähintään puolet. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa