Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto häätö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Ulosotossa on kysymys laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanosta. Ulosotossa voidaan panna täytäntöön maksuvelvoitteiden lisäksi muita yksityisoikeudellisia velvoitteita, kuten luovutus-, muutto-, tekemis- ja kieltovelvoite. Kysymys ei siis aina ole laiminlyödyistä maksuista, vaan ulosottoviranomaisen tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi häätöjen, tuomioistuimen määräämien takavarikkojen ja muiden turvaamistoimien sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

 

Häätö

Häädöllä tarkoitetaan ulosotossa velvoitetta luovuttaa toisen hallintaan kiinteää omaisuutta, rakennus, huoneisto, muu tila tai sen osa taikka velvoite muuttaa sieltä pois. Jotta häätö tulee ulosottoasiana vireille ja täytäntöönpanokelpoiseksi, se edellyttää ulosottoperustetta eli käräjäoikeuden häätötuomiota. Vasta käräjäoikeuden tuomion jälkeen häädön täytäntöönpanoa voidaan hakea ulosottoviranomaiselta.

Yleensä häätötilanteessa vuokrasopimus on päättynyt eikä vuokralainen halua vapaaehtoisesti muuttaa pois vuokra-asunnosta.

 

Muuttokehotus

Ennen kuin ulosottoviranomainen ryhtyy häädön täytäntöönpanoon, on häädettävälle annettava kirjallinen muuttokehotus. Muuttokehotuksessa on ilmoitettava muuttopäivä, jolloin häädettävän on viimeistään muutettava tiloista pois. Määrättyä muuttopäivää voidaan tarvittaessa lykätä, jollei siitä aiheudu häädön hakijalle tuntuvaa haittaa.

Aina siis ensisijaisesti kehotetaan vapaaehtoisesti poistumaan tiloista. Samalla annetaan myös mahdollisuus itsenäisesti kuljettaa omaisuus tiloista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Häädön toimittaminen

Häätöön ryhdytään, kun häädettävä ei ole vapaaehtoisesti poistunut tiloista muuttopäivään mennessä. Häätö toimitetaan viipymättä muuttopäivän jälkeen poistamalla ulosottoperusteessa tarkoitetuista tiloista häädettävät ja siellä oleva omaisuus. Häätö toimitetaan häädettävän omalla kustannuksella. Häädettäviä ovat ulosottoasian vastaajan lisäksi myös sellaiset henkilöt, joiden oikeus asua ulosottoperusteessa tarkoitetuissa tiloissa tai muutoin käyttää niitä perustuu ulosottoasian vastaajan oikeuteen. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi vastaajan perheenjäsenet ja muut tiloissa häädettävän luvalla asuvat henkilöt. Häädettävien poissaolo ei kuitenkaan estä häädön toimittamista.

 

Jollei häädettävä ole häädön alkaessa vienyt pois omaisuuttaan, ulosottomiehen on huolehdittava siitä, että asuin- tai muissa tiloissa sekä niihin välittömästi liittyvällä alueella oleva omaisuus kuljetetaan pois. Ulosottomiehen tulee ottaa talteen muu kuin vähäarvoinen omaisuus. Arvoton tai vähäarvoinen omaisuus voidaan hävittää. Häätö voidaan toteuttaa myös siten, että häädettävän omaisuus jätetään paikoilleen, mutta hänen pääsy tiloihin estetään.

 

Pöytäkirja

Toimituksesta tehdään pöytäkirja, jossa kerrotaan, kuinka toimituksessa on menetelty ja mitä omaisuudelle on tehty. Pöytäkirjaan myös merkitään, kuinka kauan henkilökohtaista omaisuutta säilytetään ja mistä omaisuuden voi noutaa.

Ulosmitattu omaisuus kuitenkin myydään niin kuin laissa tarkemmin säädetään.

 

Vinkit

- Jos ulosottomies arvio häädettävän olevan maksukykyinen, niin häätö voidaan toteuttaa myös ulosottomiehen antamalla uhkasakolla.

- Tällöin häädettävä on velvoitettu sakon uhalla muuttamaan ja siirtämään omaisuutensa pois.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa