Minilex - Lakipuhelin

Ulosotossa velalliselle jätettävä määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen ja hänen toimeentuloaan varten jätetään aina ulosmittaamatta niin kutsuttu suojaosuus. Suojaosuuden määrään vaikuttavat velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset sekä ottolapset. Suojaosuutta laskettaessa puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Jos puolisolla tai lapsilla on omia tuloja, heitä ei oteta huomioon suojaosuuden määrää laskettaessa, jos heidän tulonsa ylittävät suojaosuuden eli 672,30 euroa kuukaudessa.

Toistuvaistulosta ulosmitattaessa velalliselle on jätettävä niin sanottu suojaosuus. Vuoden 2017 alusta alkaen suojaosuuden määrä on 22,41 euroa päivässä velallisen itsensä osalta sekä sen lisäksi 8,04 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen osalta. Velallisen suojaosuuteen (22,41 euroa/päivä) lisätään siis 8,04 euroa jokaisen hänen aletuksensa varassa olevan henkilön osalta.

Suojaosuus saadaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on 30. Suojaosuuden määrä vuoden 2017 alusta on siis velallisen osalta 672,30 euroa kuukaudessa. Jos velallisen elatuksen varassa on yksi henkilö, suojaosuus on 913,50 euroa kuukaudessa, jos taas velallisen elatuksen varassa on kaksi henkilöä, suojaosuus on 1154,70 euroa kuukaudessa. Jokainen velallisen elatuksen varassa oleva siis lisää suojaosuuden määrää.

Ulosmittauksen määrään vaikuttaa myös palkan suuruus. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, palkasta ei ulosmitata mitään. Jos palkka kuitenkin ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden verran, suojaosuuden ylittävästä osuudesta ulosmitataan kaksi kolmasosaa. Palkan ollessa suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, nettopalkasta mitataan yksi kolmasosa. Jos taas palkka on suurempi kuin neljä kertaa suojaosuuden määrä, palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa suojaosuuden määrää vastaavasta palkan osasta ja tämän lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta voidaan kuitenkin ulosmitata enintään puolet.

Suojaosuudella tarkoitetaan siis sitä osaa, mikä velalliselle on jäätävä ulosmittauksesta huolimatta. Velallisen itsensä osalta tämä on 22,41 euroa päivässä. Suojaosuuden määrä lisää velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt, joista jokainen lisää suojaosuuden määrää 8,04 eurolla päivää kohden. Sosiaaliavustukset ja sosiaalituet eivät ole ulosmittauskelpoisia, joten ulosottoa ei voida kohdistaa niihin. Lisätietoa ulosotosta ja suojaosuuden määrästä saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]