Minilex - Lakipuhelin

Ulosotossa olevalle pääomalle tulevat korot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosoton asioista säädetään ulosottokaaressa. Pääsääntöisesti ulosottoperusteessa asetettu velvoite voidaan laittaa täytäntöön, mikäli velvoite on selvä ja täsmällinen. Tällä käytännössä tarkoitetaan sitä, että velkaa voidaan alkaa periä velalliselta. Velan määrä on tällöin ilmoitettava tarkasti niin, että jos siitä on perittävä myös viivästyskorkoa, on ilmoitettava se pääoma, jolle korko tulee laskea, korkokanta ja se aika, josta alkaen korkoa on kertynyt. Ulosoton hakijan tulee ilmoittaa saatavansa pääoma, ulosottoperusteen mukaan laskettava korko sekä ulosottoperusteessa maksettavaksi määrätyt kulut korkoineen. Ulosottomies laskee viran puolesta perittävälle määrälle viivästyskoron, joten sitä ei hakijan tarvitse itse tehdä. Hakija ilmoittaa koron laskemista varten ulosottoperusteen antamisen jälkeen velallisen jo maksamat lyhennykset ja niiden päivämäärät.

Yleinen viivästyskorko on voimassaoleva viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Tätä sovelletaan silloin, kun ei ole muuta sovittu ja laissa ei määrätä tästä toisin. Pääsääntöisesti tätä siis sovelletaan lähes aina. Jos velka kohdistuu kuluttajasopimukseen tai asunnon vuokraamiseen tai ostamiseen, tällaista normaalia korkeampaa viivästyskorkoa maksetaan vain 180 päivän ajan laskettuna koko velan erääntymisestä. Jos maksutuomio on annettu ennen kuin 180 päivää on kulunut, tuomio aikaistaa siirtymistä yleiseen viivästyskorkoon, jolloin korkeampaa korkoa maksetaan vain tuomion antamiseen saakka. Kaupallisissa sopimuksissa, esimerkiksi elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa, viivästyskoron määrä on viitekorko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Kun velallisen varoja aletaan käyttää saatavien maksuun, kertyneitä varoja kohdennetaan niin, että korot maksetaan ensin, sen jälkeen saatavan pääoma ja viimeisenä kulut. Kohdennuksesta voidaan kuitenkin sopia velkojan ja velallisen maksusopimuksella. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakipuhelimeemme. Siellä lakimiehet antavat yksityiskohtaisia neuvoja!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]