Minilex - Lakipuhelin

Ulosoton määräaikaisilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosoton määräaikaisilmoitus

 

Määräaikaisilmoituksella tarkoitetaan ilmoitusta, joka tulee ulosotossa olevalle velalliselle tietyin väliajoin. Määräaikaisilmoituksessa on listattu muun muassa velallisen ulosotossa olevat velat. Määräaikaisilmoituksen tarkoituksena on ollut noudattaa hyvää perintätapaa ja tarjota velalliselle mahdollisuus saada tietoa omista asioistaan.

 

Nimensä mukaisesti määräaikaisilmoituksessa on ilmoitettu velallisen tilanne tiettynä määräaikana. Tuona määräaikana on lain mukaan pidetty maaliskuun ensimmäistä päivää. Käytännössä siis velalliselle on vuosittain tullut ilmoitus, jossa on ilmoitettu velallisen ulosoton tilanne, joka on vallinnut 1. maaliskuuta kyseistä vuotta.

 

Määräaikaisilmoitus on sisällöltään kattanut seuraavat seikat. Ensiksi siinä on listattu tarpeelliset asianhallintatiedot koskien ulosotossa olevaa rahasaatavaa. Toisena on ilmoitettu asiaa hoitavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot. Kolmanneksi on kerrottu rahasaatavan vireilletulopäivä, rahamäärästä peritty rahamäärä ja perimättä oleva rahamäärä. Lisäksi on ilmoitettu myös mahdollisista rahasaatavan muista velallisista. Velallinen on myös voinut ilmoittaa, ettei halua määräaikaisilmoitusta itselleen.

 

Ulosottomenettelyyn on kuitenkin viime vuosina ollut tekeillä rakenneuudistus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ulosottoon ja sitä sääteleviin lakeihin ja asetuksiin on tekeillä ja tehty muutoksia. Tämän uudistuksen taustalla on vastata nyky-yhteiskunnan kehitykseen ja muutoksiin.

 

Mitä tulee määräaikaisilmoituksen asemaan tässä rakenneuudistuksessa on todettava, että sen tarpeellisuutta alettiin kyseenalaistaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että määräaikaisilmoituksen lähettämisestä aiotaan luopua kokonaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin, kun alettiin pohtimaan siinä olevien tietojen esittämisen tarpeellisuutta tietyin väliajoin. Nyky-yhteiskunnassa tieto on yhä helpommin saatavilla esimerkiksi internetin avulla. Näin ollen havaittiin, että sekä velallisella että velkojalla on mahdollisuus saada tietoonsa määräaikaisilmoituksesta ilmenneet asiat hyvinkin helposti. Luopumalla ilmoituksesta saatiin luotuja huomattavia säästöjä kustannuksissa.

 

Määräaikaisilmoitus on siis vanhentunut tapa ilmoittaa velalliselle tämän ulosotossa olevien velkojen tilanteesta. Ilmoituksesta on ryhdytty luopumaan, koska velallisen tiedonsaantimahdollisuudet ovat nyky-yhteiskunnassa turvatut ilman määräaikaisilmoitustakin. Jos kuitenkin velallisella tai velkojalla ilmenee ongelmia määräaikaisilmoituksessa ilmoitettujen tietojen hankkimisessa saa apua osaavilta lakimiehiltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]