Minilex - Lakipuhelin

Tekemisvelvoite ulosottomenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperustetta, jossa vastaaja velvoitetaan tekemään jotakin uhalla, että hakija voi sen vastaajan kustannuksella tehdä tai teettää kutsutaan teettämisuhaksi. Tällainen teettämisuhka pannaan täytäntöön siten, että ulosottomies antaa hakijalle luvan työn tekemiseen tai teettämiseen. Ulosottomiehen on tarvittaessa annettava hakijalle virka-apua. Tekemisvelvoitetta koskevassa noudattamiskehotuksessa vastaajaa on kehotettava tekemään heti tai ulosottomiehen asettamassa määräajassa ulosottoperusteessa tarkoitettu toimi. Vastaajalle on ilmoitettava sellaisen luvan myöntämistä, joka koskee hakijan oikeutta tehdä tai teettää ulosottoperusteena oleva toimi vastaajan kustannuksella.

Jollei ulosottoperusteessa ole teettämisuhkaa, ulosottomiehen on se ensin asetettava. Tätä ennen vastaajaa on kuultava, jollei se tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. Teettämisuhkaa koskeva päätös on annettava vastaajalle tiedoksi. Päätös annetaan vastaajalle tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona joko postitse saantitodistusta vastaan, lähetetään kirjeenä, annetaan vastaanottajalle haasteellisena tiedoksiantona tai toimitetaan vastaanottajan suostumuksella varmennetulla sähköisellä viestillä.

Vastaajalle, jolle ennen teettämisuhan asettamista on varattu tilaisuus tulla kuulluksi, tulee antaa noudattamiskehotus, jos sitä voidaan pitää tarpeellisena.

Tekemisvelvoite voidaan erityisestä syystä panna täytäntöön asettamalla vastaajalle sakon uhka. Jos ainoastaan vastaaja voi täyttää velvoitteen, ulosottomiehen on asetettava laiminlyönnin varalle uhkasakko, jollei sitä ole asetettu jo ulosottoperusteessa. Ulosottoperusteella, jossa velvoitetaan allekirjoittamaan kauppakirja tai muu asiakirja taikka antamaan suostumus, hyväksyminen tai muu vastaava lausuma, on ulosottoperusteen lainvoimaiseksi tulolla sama vaikutus kuin velvoitteen täyttämisellä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »