Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaannin määräpäivän siirtyminen konkurssin tai rauenneen velkajärjestelyn


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty yrityksen saneerausmenettelyn vireillä ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut, tällöin määräpäivänä pidetään päivää, jolloin hakemus saneerausmenettelystä tehtiin tai jos tuolloin oli vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, päivää, jona konkurssihakemus tehtiin. Jos vireillä on ollut useita saneerausmenettelyä tai konkurssia koskevia hakemuksia, määräpäivänä pidetään sitä päivää, jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin.

Jos velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty yksityishenkilön velkajärjestelyn menettelyn vireillä ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velkajärjestelyhakemus on hylätty tai jäänyt sillensä, määräpäivänä tällöin pidetään päivää, jolloin hakemus velkajärjestelystä tehtiin, tai jos tuolloin oli vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, päivää, jona konkurssihakemus tehtiin.

Jos velkoja hakee ulosottoa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssimenettely, yksityishenkilön velkajärjestelymenettely tai yrityssaneerausmenettely on ennen konkurssituomion antamista taikka saneeraus-tai maksuohjelman vahvistamista rauennut tai velkojasta johtumattomasta syystä päättynyt, takaisinsaannin määräpäivä määräytyy mainitun menettelyn mukaisesti.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa