Minilex - Lakipuhelin

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi käsittelemänsä valituksen tai takaisinsaantihakemuksen johdosta määrätä keskeytettäväksi lainvoimaa vailla olevan tuomion tai yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon. Tällaista määräystä kutsutaan keskeytysmääräykseksi. Ulosottomiestä tulee tarvittaessa kuulla keskeytyspäätöksen johdosta. Ulosottomies voi tehdä keskeyttämispäätöksen, jos täytäntöönpano osoittautuu riitaiseksi tai siitä tehdään mahdollinen itseoikaisu.

Ulosottomies saa keskeyttää täytäntöönpanon itseoikaisua koskevaa harkintaa varten. Ulosottomiehen on keskeytettävä täytäntöönpano, jos osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen on annettu. Keskeytys on voimassa, kunnes kaksi viikkoa on kulunut vireillepanon määräajan päättymisestä.

Tuomioistuin käsitellessään ulosottovalitusta tai täytäntöönpanoriitaa, voi asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa keskeytysmääräyksen. Määräyksen saa antaa käräjäoikeudessa yksi tuomari kansliassa ja hovioikeudessa yksi jäsen. Keskeytyspyyntö on ratkaistava heti. Tuomioistuin saa antaa keskeytysmääräyksen väliaikaisesti vastapuolta kuulematta. Keskeytysmääräyksestä, sen muuttamisesta ja asiassa annetusta ratkaisusta on heti ilmoitettava asianomaiselle ulosottomiehelle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Keskeytysmääräyksen antamista ja sisältöä harkittaessa tulee ottaa huomioon täytäntöönpanon vaihe, todennäköisyys valituksen tai kanteen hyväksymiselle sekä keskeytyksestä tai täytäntöönpanon jatkamisesta aiheutuva mahdollinen haitta osapuolille.

Jos ulosmitatun omaisuuden arvo laskee nopeasti tai omaisuuden hoitokulut ovat korkeat taikka jos omaisuuden huutokaupasta on julkaistu myynti-ilmoitus, tällöin omaisuuden myynti saadaan keskeyttää vain jos siihen on painava syy. Omaisuuden arvon laskiessa nopeasti tai omaisuuden hoitokulujen ollessa korkeat, myynti voidaan keskeyttää myös, jos vahingon ja kulujen korvaamisesta asetetaan vakuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa