Minilex - Lakipuhelin

Saatavien etuoikeusjärjestys kiinteistön pakkohuutokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön huutokaupassa saataviin ja erityisiin oikeuksiin sovelletaan ulosottokaaressa säädettyä etuoikeusjärjestystä. Etuoikeusjärjestyksen mukaan määräytyy siten se, missä järjestyksessä kauppahinta käytetään saatavien suorittamiseksi.

Ensimmäisenä myydystä kiinteistöstä vähennetään täytäntöönpanokulut, myyntimaksu ja korvaukset, jotka mahdollisella konkurssipesällä on oikeus saada panttiomaisuuden hoidosta ja myynnistä konkurssipesälle aiheutuneista välttämättömistä kustannuksista. Jos panttivelkojalle on annettu tehtäväksi huolehtia panttiomaisuudesta, velkojalla on oikeus saada korvaus panttiomaisuuden hoidosta aiheutuneista välttämättömistä kustannuksista.

Toisella sijalla etuoikeusjärjestyksessä tulevat saatavat, joiden vakuutena on kirjattu lakisääteinen panttioikeus kiinteistöön, tällaiset saatavat ovat keskenään samalla etuoikeudella. Tällaiset ns. legaaliset panttioikeudet ovat käytännössä harvinaisia.

Näiden jälkeen etuoikeus maksunsaantiin on niillä saatavilla, joiden vakuutena on kiinnitykseen perustuva panttioikeus kiinteistöön, ja kiinteistöön kirjatut erityiset oikeudet lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin osoittamalla keskinäisellä etuoikeudella.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kun edellä mainitut saatavat on ulosmitattu kiinteistöstä, etuoikeusjärjestyksessä tulevat kiinteistöön kohdistuvat kirjaamattomat eläke- vuokra- tai muut käyttöoikeudet, jos oikeuden haltija on ottanut kiinteistön tai sen osan hallintaansa ennen ulosmittausta, niin että aikaisemmin perustetulla oikeudella on etuoikeus.

Viimeisenä etuoikeusjärjestyksessä tulevat kiinteistöön kohdistuva ehdolliseen luovutukseen perustuva kauppahintasaatava. Kauppahintasaatavalla tarkoitetaan tilannetta, jossa velallinen saanut sopimuksen mukaan omaisuuden ehdollisena ja ehtona on kauppahinnan maksaminen, omaisuus myydään tällöin ehtoa säilyttämättä. Kiinteistön myynti ehtoa säilyttämättä edellyttää, että myyjä on vaatinut maksua asianosaiskeskustelussa.

Edellä mainittujen ns. etuoikeussaatavien jälkeen suoritetaan sellaiset muut saatavat, joiden suorittamiseksi kiinteistö on ulosmitattu. Tällaisia saatavia kutsutaan etuoikeudettomiksi saataviksi. Etuoikeudettomilla saatavilla on keskenään sama etuoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa