Minilex - Lakipuhelin

Osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomies antaa osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, jos väitteen tai vaatimuksen tueksi on esitetty todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on tämän johdosta tullut epäselväksi eikä selvitystä voida hankkia ulosottomenettelyssä. Osoituksen voi antaa myös ulosottovalitusta käsittelevä tuomioistuin, jollei asiaa laajuutensa tai muun erityisen syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista käsitellä valitusasiana. Osoituksesta on ilmoitettava asianomaiselle ulosottomiehelle. Osoitus annetaan väitteen tai vaatimuksen esittäjälle. Jos kuitenkin selvityksen esittäminen kysymyksestä kuuluu jollekkin toiselle, osoitus annetaan hänelle.

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa osoitusta täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen ei saa antaa lopullisen tilityksen jälkeen. Muussa täytäntöönpanossa osoitusta ei saa antaa sen jälkeen, kun täytäntöönpano on saatettu lainvoimaisesti loppuun. Osoitusta ei myöskään saa antaa jos:
1) väite tai vaatimus koskee seikkaa, josta on asianomaisen nähden lainvoimainen ulosottomiehen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu;
2) asianomainen on laiminlyönyt esittää väitteen tai vaatimuksen toimituksessa, jossa hänen olisi tullut se lain mukaan esittää;
3) asianomainen on jo saanut osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamisesta samasta kysymyksestä.
Ulosottomies ei saa antaa osoitusta, jos asianomainen on valittanut samasta kysymyksestä.

Osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksi on annettava kirjallisesti. Osoituksessa on mainittava käräjäoikeus, jonne kanne on nostettava, riidan asianosaiset, joita vastaan kanne on nostettava. Lisäksi tulee mainita osoituksen antamiseen johtaneet syyt ja riidan kohde sekä täytäntöönpanon senhetkinen vaihe, jos osoituksen antaa ulosottomies. Myös seuraus kanteen nostamisen laiminlyönnistä tulee kertoa osoituksessa. Osoitus on annettava tiedoksi osoituksen saajalle sekä tarvittaessa muille asianosaisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]