Minilex - Lakipuhelin

Osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomies antaa osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, jos väitteen tai vaatimuksen tueksi on esitetty todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on tämän johdosta tullut epäselväksi eikä selvitystä voida hankkia ulosottomenettelyssä. Osoituksen voi antaa myös ulosottovalitusta käsittelevä tuomioistuin, jollei asiaa laajuutensa tai muun erityisen syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista käsitellä valitusasiana. Osoituksesta on ilmoitettava asianomaiselle ulosottomiehelle. Osoitus annetaan väitteen tai vaatimuksen esittäjälle. Jos kuitenkin selvityksen esittäminen kysymyksestä kuuluu jollekkin toiselle, osoitus annetaan hänelle.

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa osoitusta täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen ei saa antaa lopullisen tilityksen jälkeen. Muussa täytäntöönpanossa osoitusta ei saa antaa sen jälkeen, kun täytäntöönpano on saatettu lainvoimaisesti loppuun. Osoitusta ei myöskään saa antaa jos:
1) väite tai vaatimus koskee seikkaa, josta on asianomaisen nähden lainvoimainen ulosottomiehen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu;
2) asianomainen on laiminlyönyt esittää väitteen tai vaatimuksen toimituksessa, jossa hänen olisi tullut se lain mukaan esittää;
3) asianomainen on jo saanut osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamisesta samasta kysymyksestä.
Ulosottomies ei saa antaa osoitusta, jos asianomainen on valittanut samasta kysymyksestä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksi on annettava kirjallisesti. Osoituksessa on mainittava käräjäoikeus, jonne kanne on nostettava, riidan asianosaiset, joita vastaan kanne on nostettava. Lisäksi tulee mainita osoituksen antamiseen johtaneet syyt ja riidan kohde sekä täytäntöönpanon senhetkinen vaihe, jos osoituksen antaa ulosottomies. Myös seuraus kanteen nostamisen laiminlyönnistä tulee kertoa osoituksessa. Osoitus on annettava tiedoksi osoituksen saajalle sekä tarvittaessa muille asianosaisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa